UE // Planul de Acțiuni privind eficiența energetică a clădirilor publice din orașul Călărași va fi îmbunătățit cu implicarea elevilor, profesorilor și al societății civilePlanul de Acțiuni în domeniul eficienței energetice la capitolul clădiri publice ale orașului Călărași pentru 2021-2023 va fi îmbunătățit cu implicarea elevilor, profesorilor și a reprezentanților societății civile din raion. În acest sens, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” desfășoară trei workshop-uri pentru stabilirea priorităților și acțiunilor care să fie incluse în plan. Activitățile sunt parte a proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Primul workshop s-a desfășurat joi, 4 februarie, online și la el au participat aproape 30 de elevi ai claselor a X-XII de la mai multe instituții de învățământ din raion.

Expertul IDIS „Viitorul”, Ion Muntean, a vorbit participanților despre documentele de politici de la nivel local în domeniul eficienței energetice, despre perspectivele de dezvoltare a domeniului în următorii ani. La fel, despre rolul incontestabil al tinerilor în soluționarea problemelor pe eficiență energetică la nivel local. Totodată, a implicat elevii la discuție și le-a cerut viziunea privind promovarea eficienței energetice în clădirile publice din raion.

„Orașul Călărași depune eforturi și obține rezultate în ceea ce privește implementarea soluțiilor de eficiență energetică. Acest lucru trebuie continuat pentru că eficiența energetică reprezintă viitorul nostru. Dacă nu vom întreprinde măsuri în acest sens, ne vom confrunta cu mult mai multe probleme”, a spus Ion Muntean.

Managerul proiectului, Carolina Ungureanu a spus că opiniile participanților vor fi incluse în Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice la capitolul clădiri publice a orașului Călărași 2021-2023, care urmează să fie elaborat. „De propunerile făcute depinde cum și când se poate produce schimbarea în ceea ce privește eficiența energetică la Călărași. Cei din teritoriu cunosc cel mai bine situația și este mai eficient când soluțiile vin de la cei de pe loc”, a spus Carolina Ungureanu.

Participanții au spus că promovarea eficienței energetice poate aduce rezultate dacă vor fi  desfășurate campanii de informare și educare a populației, funcționarilor publici și a aleșilor locali. Elevii au pledat chiar pentru ore educative în instituțiile de învățământ. De asemenea, au propus să fie elaborate  materiale informative, care să conțină exemple de măsuri de eficiență energetică deja implementate cu succes, pentru a crește gradul de conștientizare al cetățenilor.   

Al doilea workshop va avea loc pe 11 februarie cu participarea cadrelor didactice, iar al treilea - pe 18 februarie și la el vor participa reprezentanții societății civile.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.