Finalizarea proiectului „Împreună cu cetățenii pentru bună guvernare”În data de 28 ianuarie 2021, la Chișinău, a avut loc conferința finală în cadrul proiectului „Împreună cu cetățenii pentru bună guvernare” cu prilejul încheierii acestuia. Proiectul a fost implementat de Alianța INFONET și Asociația Cetățenilor cu Inițiativă, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, în 5 localități din Republica Moldova, în perioada 01.11.2019 – 31.01.2021, în cadrul Proiectului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

CF 28.01.2021Scopul general al proiectului a fost de a spori cultura politică și civică a cetățenilor din mediul rural și de a promova buna guvernare prin APL responsabile și cetățeni activi, care modelează și îmbunătățesc împreună viața comunităților lor.

Proiectul și-a propus să dezvolte capacitățile Administrației Publice Locale și grupurilor de cetățeni în domeniul transparenței decizionale, anti-corupției și integrității, procesului participativ de luare a deciziilor; să creeze Coaliții Locale (CL) – structuri durabile ale cetățenilor cu inițiativă pentru participarea lor activă la procesele decizionale și la viața socială a comunității; să sensibilizeze opinia publică privind efectele corupției și importanța bunei guvernări.

Întru atingerea scopurilor și obiectivelor propuse, proiectul a întreprins în localitățile țintă o serie de acțiuni de evaluare a calității guvernări; instruire a reprezentaților Autorităților Administrației Publice Locale și a grupurilor de cetățeni - Consiliilor Locale - în domeniul transparenței decizionale, a procesului decizional participativ, politicilor anti-corupție și de integritate, și a achizițiilor publice. Proiectul a acordat suport în crearea Coalițiilor Locale ale cetățenilor pentru implicarea lor activă în monitorizarea activității APL, dar și în procesul de elaborare a planurilor de acțiuni privind integritatea APL, îmbunătățirea transparenței decizionale, accesului la informații și procesului decizional participativ în localitățile proiectului.

În vederea sensibilizării opiniei cetățenilor privind efectele corupției și importanța bunei guvernări, proiectul a montat un spectacol social în distribuția actorilor Teatrului Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, care a fost difuzat la mai multe posturi de televiziune locale din regiune, dar și pe platforme online și rețele de socializare. Spectacolul „Opriți corupția! Opriți ”covidul” nostru” (https://youtu.be/QZ7X9kAWepY) a devenit parte a repertoriului teatrului de la Cahul, continuând să promoveze în rândurile publicului larg anti-corupția și buna guvernare.

În cuvântul de salut, Gintautas Baranauskas, Șef Adjunct Secția Cooperare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că: „Uniunea Europeana crede cu tărie în importanța societății civile și în implicarea civică a cetățenilor, iar organizațiile locale sunt piatra de temelie a acestei implicări. ONG-le locale sunt cele mai eficiente în localitățile lor, deoarece cel mai bine înțeleg necesitățile cetățenilor și sunt cele mai indicate pentru a interacționa cu APL, pentru a atenționa autoritățile asupra chestiunilor care afectează localitățile și cetățenii lor. Aș dori sa mai menționez importanța acestui proiect din perspectiva promovării unei culturi de implicare cetățenească în probleme de importanță locală, inclusiv politice, in Leova, Căușeni, Răzeni, Peresecina și Izbiște și fortificării capacității APL și a grupurilor cetățenești în domeniul transparenței administrative, anticorupției și integrității. Nu mai puțin importantă este suportul acordat de proiect în implicarea cetățenilor din aceste comunități în procesele de luare a deciziilor și transparentizarea activității APL. Aceste aspecte sunt menționate și în acordul de asociere UE–Republica Moldova, iar proiectul Dvs. a adus o contribuție substanțială la realizarea acestor aspecte, mai ales din perspectiva implicării comunităților locale în procesul de transparentizare a autorităților publice.”

La finalul proiectului ,Împreună cu cetățenii pentru buna guvernare”, Sergiu Babin, vice primar de Căușeni, a menționat că „cele realizate constituie și un angajament de a continua bunele practici de aplicare a principiilor Bunei Guvernări însușite din activitățile realizate în oraș”.

Alexandru Rusu, membru al Coaliției Locale Izbiște a menționat că: „Activitatea CL a restabilit gradul de încredere între APL și cetățeni, a sporit gradul de implicare a membrilor comunității, ajută APL să identifice necesitățile reale ale oamenilor în timp util și într-un mod participativ, identifică soluții într-un mod transparent și creativ. Drept rezultat al acestui proiect, cetățenii din localitate nu mai acceptă de a fi guvernați fără a ști de ce si pentru ce”.

***

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. 

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Pentru informații suplimentare:

Victor Koroli, director executiv, Alianța INFONET, +373 69252453, vkoroli@gmail.com