Educarea actorilor electorali pentru alegerile prezidențiale 2020Articol adaugat de: Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral

Proiectul „Educarea actorilor electorali pentru alegerile prezidențiale”, implementat de CICDE cu suportul Departamentului de Stat al Statelor Unite în perioada 1 august – 31 decembrie 2020 s-a finalizat cu succes.

Scopul proiectului a fost de a schimba atitudinea cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în țară și în străinătate față de alegeri, de a contribui la creșterea cunoștințelor acestora despre procesul electoral,  de a promova o participare mai mare la vot în rândul tinerilor cât și a grupurilor din minoritățile etnice, de a fortifica profesionalismul în rândul funcționarilor electorali și de a evalua impactul instruirilor CICDE pentru alegerile prezidențiale din 2020. Proiectul a inclus două componente: prima a avut drept grup țintă alegătorii, iar cea de-a doua – funcționarii electorali.

Per  final circa 150 de mii de persoane au fost vizate direct sau indirect în cadrul campaniei de informare, iar alți aproximativ 9000 de funcționari electorali au fost instruiți cu utilizarea produselor realizate în cadrul proiectului. Bannerele de informare ale proiectului au fost afișate, prin intermediul platformei Google ADS, de circa 2 milioane de ori, iar pe platforma de socializare Facebook – interacțiunile și impactul cu postările legate de activitățile proiectului au depășit cifra de 100 mii.

Materialele și activitățile realizate în cadrul proiectului și distribuite în mediul online:

#5 serii de infomeme-uri, care pot fi văzute aici;

#5 podcasturi în domeniul electoral pe care le poți asculta aici;

#5 spoturi video scurte cu genericul „Expertul răspunde” pe care le poți vizualiza aici;

#4 videografice destinate formării funcționarilor electorali;

#Broșura „Ciclul electoral pentru toți” – explică într-un format user friendly etapele ciclului electoral și descrie activitățile care se realizează pe parcurs;

#Cercetare sociologică (analiza cantitativă și calitativă) a impactului instruirilor desfășurate de CICDE la alegerile prezidențiale.

Materialele au fost elaborate într-un mod incluziv și sensibil la dimensiunea de gen, diversitatea etnică și nevoile speciale ale alegătorilor. Materialele produse sunt accesibile pentru vorbitorii de limbă rusă, găgăuză și ucraineană, unele fiind însoțite și de traducere în limbaj mimico-gestual. Ele pot fi găsite pe www.cicde.md la rubrica Acorduri și Proiecte.

Proiectul „Educarea actorilor electorali pentru alegerile prezidențiale” este finanțat de un grant oferit de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Opiniile constatările și concluziile menționate pe tot parcursul proiectului aparțin CICDE și nu reflectă neapărat poziția Departamentului de Stat al Statelor Unite.

telegram