REZULTATELE PROIECTULUI „APĂRĂTORII ÎMPOTRIVA TORTURII”

La 25 mai 2020, OAP a contractat un proiect de grant finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova în valoare de 24910 Euro pentru 7 luni (01 iunie – 31 decembrie  2020). Proiectul „Apărătorii împotriva torturii” a vizat 2 obiective majore. Primul obiectiv presupunea contribuirea la diminuarea situațiilor de încălcare a drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției, prin realizarea vizitelor preventive în 13 inspectorate de poliție, prin elaborarea a 5 rapoarte de vizită și a unui Raport tematic integrat, urmare a informațiilor obținute în teren și chestionarelor tip de monitorizare completate de avocații care acordă asistență juridică garantată de stat, propunerea recomandărilor de îmbunătățire autorităților responsabile sau demersurilor de reacționare. Ultimul obiectiv a presupus fortificarea capacităților a 12 avocați publici (regiunea nord, centru și sud) în prevenirea actelor de rele tratamente față de persoanele reținute și custodiate de poliție, inclusiv prin intermediul instrumentelor de monitorizare elaborate de Fundația Soros Moldova.

Grație proiectului respectiv, echipa Ombudsmanului a reușit să monitorizeze activitatea inspectoratelor de poliție în domeniul asigurării garanțiilor fundamentale la reținere și detenția provizorie în 14 inspectorate de poliție din țară în condițiile situației de urgență. Menționăm că, activitatea de prevenire a torturii în izolatoarele monitorizate a avut loc ultima oară în 2018. Prin urmare, proiectul a acoperit necesitatea realizării vizitelor de monitorizare în locurile de detenție menționate supra.

În premieră, Avocatul Poporului dezvoltă o cooperare strânsă cu 12 avocați, care acordă asistență juridică garantată de stat din cadrul CNAJGS pe domeniul prevenirii torturii și respectării drepturilor persoanelor la reținere și detenția preventivă. Grație activităților realizate în proiectul respectiv, Avocatul Poporului a primit informații alternative din prima sursă cu privire la procesul reținerii persoanelor în teritoriu, fapt ce a permis avansarea aspectelor de monitorizare și abordare a problemelor existente cu factorii de decizie.  

Urmare a activităților realizate în cadrul proiectului „Apărătorii împotriva torturii”, Oficiul Avocatului Poporului a reușit să:

(a) realizeze 14 vizite (din 13 planificate) în inspectoratele teritoriale de poliție (IP) în perioada pandemică;

(b) să elaboreze și să remită către IGP și IP 14 rapoarte de vizită (din 5 planificate) cu constatări și recomandări de asigurare a drepturilor la reținere și detenția preventivă;

(c) să colecteze 120 chestionare tip de monitorizare de la 12 avocați care acordă asistență juridică garantată de stat;

(d) să desfășoare 2 ateliere de lucru pentru avocații monitori; (e) să chestioneze 138 angajați ai poliției cu privire la reținere;

(f) să intervieveze confidențial 4 persoane reținute cu privire la percepția asupra procesului reținerii,

(e) să elaboreze un Raport tematic „Respectarea garanțiilor fundamentale la reținere și detenția provizorie în inspectoratele de poliție” ce include observațiile din teren, constatări, îngrijorări și recomandări de îmbunățire a situației, precum și alte acțiuni necesare.

Aducem mulțumiri instituțiilor finanțatoare pentru suportul acordat în dezvoltarea capacităților instituționale și profesionale ale angajaților OAP, precum avocaților ce prestează servicii de asistență juridică gratuită de stat, coordonatorilor Oficiilor teritoriale Chișinău și Bălți (Dlui Sergiu Chiruța și Dlui Victor Grijuc) din cadrul CNAJGS pentru contribuție valoroasă.

Direcția prevenirea torturii, Oficiul Avocatului Poporului 

Pentru detalii apelați: 069667234, Email: alexandru.zubco@ombudsman.md 

Author: Alexandru Zubco

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă