O instruire în care a fost anunțată ideea constituirii unui Grup consultativ al ONG-urilor, pe lângă Consiliul Raional IaloveniDupă instruirea recentă axată pe transparența procesului decizional, reprezentanții organizațiilor societății civile, ale Grupurilor de Inițiativă Locală și Consiliilor Locale de Tineret din raionul Ialoveni au beneficiat de o instruire on-line în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice incluzive la nivel local.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile Societății Civile și Administrațiile Publice Locale – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

Alte câteva ateliere cu tematici similare s-au desfășurat în aceste zile în cadrul proiectului, implicând în sesiuni de instruire reprezentanți ai administrațiilor publice locale de nivelul unu și doi din raionul Ialoveni.

„Prin această serie de instruiri susținem implicarea organizațiilor necomerciale în elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice locale incluzive și le încurajăm să pregătească și  rapoarte de alternativă”, a afirmat în mesajul său din debutul instruirii Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis", Liliana Palihovici. „De asemenea, ne punem speranțe că și Consiliul consultativ al societății civile, care va fi creat cu sprijinul proiectului pe lângă Consiliul Raional Ialoveni va fi dezvoltat în continuare, iar administrația publică locală și ONG-urile din Ialoveni vor fi parteneri de dialog și acțiuni în beneficiul cetățenilor și comunităților”, a afirmat Liliana Palihovici.

Subiectele abordate în cadrul acestei instruiri s-au referit la aspecte legate de politicile publice și modul în care sunt elaborate, cum ar fi indicat ca reprezentanții societății civile și grupurilor de inițiativă ale cetățenilor să se implice în procesul de elaborare a politicilor publice, să monitorizeze modul în care politicile publice sunt implementate de către autoritățile locale etc.

„Procesul de politici publice este unul creativ, iar noi, în calitate de cetățeni, indiferent dacă reprezentăm organizații neguvernamentale sau lucrăm într-o instituție publică, suntem parte a acestui proces” – aceasta a fost una dintre multele idei dezbătute de către participanții și participantele la instruire, împreună cu expertul național care a moderat sesiunea.

Beneficiari ai proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” sunt organizațiile societății civile, Grupurile de Inițiativă Locală și reprezentanții administrației publice locale din raionul Ialoveni, în special Consiliul Raional, precum și primari și secretari ai consiliilor locale din raion.

La finalul instruirii on-line, reprezentanții societății civile din raionul Ialoveni, participanți la eveniment, au completat un chestionar, iar „răspunsurile din această anchetă ne vor ajuta să stabilim dacă există și alte tematici pe care dumneavoastră le considerați importante ca să inițiem, poate, noi instruiri”, au afirmat inițiatorii și partenerii proiectului.

#dezvoltmd #EuropanUnion #CivilSociety

Acest material a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis”, și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.