Peste 30 de ONG-uri locale vor fi capacitate în domeniul bunei guvernări

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a selectat un grup de 30 de organizații nonguvernamentale care vor participa la programul de consolidare a capacităților în domeniul bunei guvernări, care are ca scop consolidarea rolului de watch-dog al acestora. Programul se desfășoară în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”, implementat de către IDIS „Viitorul” și finanțat de către Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer, prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

La 10 decembrie, Comitetul de evaluare și selecție s-a întrunit în ședință. În urma evaluării cererilor depuse, au fost selectate organizațiile beneficiare și distribuite administrațiile publice locale de nivelul I și II pentru care se vor elabora rapoarte de monitorizare privind transparența și responsabilitatea acestora. În aceeași zi, organizațiile au fost notificate despre faptul că au fost selectate și informate ce autorități vor monitoriza.

Programul de consolidare cuprinde trei etape – instruire, mentorat și etapa de elaborare a rapoartelor de monitorizare a transparenței și responsabilității a 32 APL de nivelul II și 60 APL de nivelul I din Republica Moldova.

Echipa de proiect a realizat deja metodologia de promovare și monitorizare a transparenței și responsabilității APL-urilor, precum și modelul raportului de monitorizare. Urmează să fie desfășurate instruirile și sesiunile de coaching (astfel încât partea teoretică să fie combinată cu partea practică). Totodată, va ajuta beneficiarii să elaboreze rapoartele de monitorizare.

De asemenea, echipa de proiect și-a propus ca cetățenii localităților monitorizate și nu doar, să fie mai informați în privința conceptului de transparență decizională, a utilizării datelor deschise la nivel local și asupra modului cum ei pot să se implice. În aceste sens, vor fi organizate trei emisiuni TV la nivel regional, trei conferințe regionale (online), pentru ca ONG-urile să poate aduce la cunoștința cetățenilor, și altor părți interesate, constatările rapoartelor de monitorizare și evaluare.

Proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Acest comunicat de presă a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.