UE // IDIS „Viitorul” a consolidat capacitățile a peste 20 cetățeni și reprezentanți ai societății civile din raionul CălărașiInstitutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a consolidat capacitățile a peste 20 cetățeni activi și reprezentanți ai societății civile din raionul Călărași. Sesiunile de instruire, divizate în patru tematici și realizate pe durata a opt zile, au fost lansate pe 12 noiembrie și s-au încheiat vineri, 4 decembrie. Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”, implementat în perioada august 2020 – august 2021.În cadrul ultimei sesiuni, participanții au avut posibilitatea să afle de la experții IDIS „Viitorul”, Vadim Țurcan și Diana Enachi, care sunt metodele de monitorizare a achizițiilor publice, inclusiv pe cele din domeniul energetic.

Monitorizarea modului în care autoritățile locale cheltuie banii pentru procurarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare acoperirii necesităților autorității și cetățenilor, a fost și rămâne o activitate extrem de necesară. Implicarea activă a societății civile și a cetățenilor, în general poate contribui esențial la îmbunătățirea bunei guvernări la nivel local și responsabilizarea autorităților. Însă, monitorizarea proceselor de achiziții, care se realizează prin proceduri complexe, necesită anumite cunoștințe, atât a cadrului legal, cât și a diferitor instrumente de monitorizare care sunt aplicate cu succes la nivel mondial, dar și național. Însușirea metodologiei de monitorizare care are la bază instrumentul „stegulețelor roșii” ajută monitorii locali să dețină capacități de analiză și identificare a ilegalităților, fraudei și corupției și întreprinderea măsurilor de prevenire și combaterea lor pe viitor”, a menționat experta Diana Enachi.

Este important ca societatea civilă să se implice în monitorizarea achizițiilor. Având în vedere caracterul complex al sistemului de achiziții publice din Republica Moldova este esențial ca societatea civilă să posede cunoștințe despre modalitatea de funcționare al acestui sistem. În urma acțiunile de monitorizare pot fi identificate carențe atât ale autorităților contractante cât și a operatorilor economici. În cazul lucrărilor de eficiență energetică este important de urmărit modalitatea de executare a contractelor, astfel încât materialele utilizate în timpul construcției să corespundă nivelului de calitate prevăzut în documentația de proiect și devizul de cheltuieli. În așa mod pot fi atinse obiectivele de consum redus al resurselor energetice prin minimizarea pierderilor de căldură”, a spus expertul Vadim Țurcan.

Cartografiind situația din raionul Călărași am considerat necesar și oportun de include în cadrul acestui proiect un obiectiv specific axat pe consolida capacitățile cetățenilor si a organizațiilor non guvernamentale. Abilitarea cetățenilor a fost axată pe subiecte importante pentru ei, precum: planificarea participativă a serviciilor publice, pe monitorizarea achizițiilor, conștientizarea cetățenilor privind campaniile de advocacy, prestarea serviciilor publice și problemele de mediu. Toate aceste subiecte au fost discutate amplu în strânsă corelație cu subiectul eficienței energetice și promovarea comunităților durabile. Utilitatea seminarelor pentru cetățeni și reprezentanții societății civile din raionul Călărași ne-au demonstrat-o implicarea lor activă în cadrul seminarelor, feedbackul lor dar și chestionarele de evaluare care confirmă că seminarele au fost interesante și utile pentru ca ei să fie mai activ implicați în viața comunității”, a declarat Carolina Ungureanu, managerul proiectului.

Mulțumesc tuturor formatorilor care au fost aici la Călărași să ne îndrume.. Chiar suntem recunoscători celor care au venit cu informații consistente. E bine că facem astfel de activități anume așa. Instrumentele care au fost puse la dispoziție au fost foarte bune și continuăm proiectul să obținem și alte rezultate bune”, a afirmat Valeriu Gorincioi, de la Asociația Obștească a Părinților Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din orașul Călărași.

În cadrul seminarelor precedente, temele abordate au vizat scrierea și implementarea proiectelor, inclusiv a celor ce țin de domeniul eficienței energetice, simularea unei campanii de advocacy privind promovarea conceptului de eficiență energetică la nivel local și sensibilizarea opiniei publice privind eficiența energetică și problemele de mediu, dar și elaborarea documentelor de politici publice din perspectiva planificării participative.Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.