Monitorul Justiției nr. 3. Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ)Monitorul Justiției este un produs IPRE realizat în cadrul inițiativei Grupului de Experți în domeniul Justiției (GEJ) și care prezintă evoluțiile cheie din sectorul justiției din Republica Moldova.

Prezentul raport, Monitorul Justiției #3, se expune cu privire la evoluțiile cheie în sectorul justiției din perioada 16 septembrie – 15 noiembrie 2020 și include o serie de constatări și concluzii ale GEJ cu privire la:

  1. Cariera, specializarea și instruirea judecătorilor
  2. Noi activități înaintate spre legiferare în contextul pandemiei COVID-19

Alte reglementări adoptate în domeniul justiției

  1. Proiectele de acte normative remise spre coordonare și inițiative legislative noi din partea Ministerului Justiției
  2. Ultimele evoluții în sistemul organelor procuraturii
  3. Ultimele evoluții în avocatură

Experții #GEJ (1) constată că deciziile CSM sunt în continuare emise fără a justificare suficientă, argumentarea principală fiind neîntrunirea numărului necesar de voturi, (2) consideră că prevederile ce țin de răspunderea disciplinară a unor judecători este aplicată disproporționat fără a fi asigurată legătură cauzală dintre acțiunile judecătorului și încălcarea unor termeni de examinare a cauzelor, (3) specializarea judecătorilor acceptată de către CSM urmează să răspundă în practică rigorilor de distribuție aleatorie a cauzelor dar și de asigurarea celor mai înalte standarde de integritate și lipsă de suspiciuni de influență față de completele de judecată create, (4) constată o abordare selectivă în sesizarea Inspecției Judiciare față de judecătorii care solicită să fie reintegrați în funcție, în special în cazul judecătorilor care au figurat în calitate de învinuiți în dosarul “laundromatului rusesc”, (5) salută adoptarea Strategiei și Planului de Acțiuni în domeniul asigurării independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024, însă consideră absolut necesară prioritizarea acțiunilor din Strategie și Planul de Acțiuni, care au potențial semnificat de amplificare în domeniu, precum și (6) constată practici neconforme legii de către judecători, în special pe partea ce ține de anularea ordonanțelor procurorilor ce țin de disjungerea cauzelor penale, competență care este inerentă procurorului și care ține nemijlocit de structurarea urmăririi penale și înaintarea învinuirii și rechizitoriului în instanța de judecată.

Salvează documentul aici.

Autori: Iulian Rusu (iulian.rusu@ipre.md)

Veronica Mihailov-Moraru (veronica.mihailov-moraru.gej@ipre.md)

Svetlana Balmuș (svetlana.balmus.gej@ipre.md)

Tatiana Ceaglic (tatiana.ceaglic.gej@ipre.md)

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, susținut financiar de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova. Conținutul publicației este opinia Grupului de Experți în domeniul Justiției și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.