Un grup de ONG-uri locale vor fi capacitate să participe activ în administrarea treburilor publice

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în perioada septembrie 2020 – iulie 2021, implementează proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”. Acesta este finanțat de către Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Proiectul își propune să promoveze și să monitorizeze transparența și responsabilitatea a aproape o sută de administrații publice locale de nivelul unu și doi. Astfel, cel puțin 30 de organizații nonguvernamentale de la nivel local, din regiunile Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova, vor fi capacitate să poată, pe o de parte, îndeplini acel rol de gardian al societății (watchdog), dar și să participe activ în administrarea treburilor publice.

În acest sens, echipa de proiect va realiza mai multe activități: va elabora metodologia de promovare și monitorizare a transparenței și responsabilității APL-urilor. La fel, va selecta beneficiarii, va oferi instruiri, feedback și sesiuni de coaching (astfel încât partea teoretică să fie combinată cu partea practică). Totodată, va ajuta beneficiarii să elaboreze rapoartele de monitorizare.

De asemenea, echipa de proiect și-a propus ca cetățenii localităților monitorizate și nu doar, să fie mai informați în privința conceptului de transparență decizională, a utilizării datelor deschise la nivel local și asupra modului cum ei se pot implica. În aceste sens, vor fi organizate trei emisiuni TV la nivel regional, trei conferințe regionale (online), pentru ca ONG-urile să poată aduce la cunoștința cetățenilor, și altor părți interesate, constatările rapoartelor de monitorizare și evaluare.

Cadrul normativ al RM conține prevederi clare privind implicarea cetățenilor în procesul decizional. Cu toate acestea, datele studiului „Open Government Index 2015” atestă că doar 44% din populație țării cunoaște despre existența legilor ce le garantează accesul la informațiile publice deținute de APL. O transparență decizională defectuoasă, lipsa de monitorizare a standardelor la nivel local duce, de asemenea, la un risc sporit al corupției. Pe de altă parte, o implicare activă a societății civile în luare deciziilor publice crește calitatea și aplicabilitatea deciziei și prin urmare, duce la o mai bună administrare a treburilor publice, în centrul cărora sunt interese cetățenilor” a spus Ana Znaceni, coordonatoarea proiectului.

Efortul nostru, în cadrul acestui proiect, va contribui la o mai bună implicare a cetățenilor în procesul decizional la nivel local, la o mai bună înțelegere a punctelor forte şi a slăbiciunilor transparenței decizionale APL. Vor fi lansate inițiative privind îmbunătățirea procesului decizional care, credem noi, vor facilita dezvoltarea unei viziuni clare asupra felului în care cetățenii pot colabora mai eficient pentru a crește gradul de transparență la toate nivelurile de guvernământ”, a spus Liubomir Chiriac, directorul IDIS „Viitorul”.

***

Programul de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul Programului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Acest comunicat de presă a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.