ASEM va cerceta nivelul de ocupare a forței de muncă din Moldova în contextul pandemiei de COVID-19

Pandemia de COVID-19 a provocat pierderea a sute de locuri de muncă pe întreg teritoriul țării. Un nou proiect finanțat din bugetul de stat, cu titlul „Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă”, a cărui manager este Dr. Alic Bîrcă, își propune să cerceteze piața muncii din Republica Moldova și să dezvolte politici în vederea sporirii nivelului de ocupare a forței de muncă.

În acest context, sunt propuse spre realizare mai multe activități din partea echipei de cercetare:
# evaluarea situației de ansamblu a pieței muncii;
# analiza cantitativă și calitativă a indicatorilor pieței muncii și compararea acestora cu cei din Uniunea Europeană;
# cercetarea impactului migrației internaționale și a procesului de îmbătrânire a populației asupra evoluției pieței muncii;
# analiza nivelului de competențe generale și profesionale pe piața muncii;
# dezvoltarea unor politici care să contribuie la sporirea ocupării forței de muncă.

Pe durata proiectului, vor fi organizate trei mese rotunde și o conferință la care membrii echipei de cercetare vor aplica un chestionar pentru identificarea necesităților de competențe pe piața muncii, iar rezultatele cercetării vor fi materializate în lucrări științifice publicate în cadrul conferințelor științifice, în reviste științifice de specialitate și într-o monografie.