Informarea și pregătirea viitorilor părinți adoptivi mai aproape de beneficiari

În perioada 22-23 octombrie 2020, A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini cu suportul Fundației Est-Europene și din resursele financiare acordate de către OAK Foundation organizează Seminarul cu tematica ”Aspecte cheie în pregătirea adoptatorilor naționali conform art. 19 al Legii 99/2010 privind regimul juridic al adopției”, dedicat specialiștilor din cadrul autorității tutelare teritoriale.

Scopul seminarului constă în consolidarea capacităților specialiștilor implicați în procesul de pregătire și evaluare a potențialilor adoptatori naționali.

Seminarul, cu o durată de 2 zile, este realizat în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și conține informații teoretice și practice privind pregătirea adoptatorilor naționali în vederea obținerii atestatului de adoptator. O atenție specifică este acordată noilor prevederi legale în domeniul adopției, introduse prin LP112/2020 din 09.07.2020 privind modificarea unor acte normative.

”Conform legislației naționale, responsabili pentru informarea și pregătirea viitorilor părinți adoptivi în vederea obținerii atestatului de adoptator sunt specialiștii în protecția copilului din cadrul autorităților tutelare teritoriale. Chiar dacă avem o curricula de pregătire elaborată și aprobată la nivel central, încă nu toate raioanele dispun de resurse umane suficient de bine pregătite pentru a putea oferi solicitanților o instruire corespunzătoare. Sperăm ca în urma acestei formări de formatori, specialiștii din cadrul direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei să deprindă abilitățile necesare pentru a le putea oferi solicitanților instruiri de calitate, informându-i despre întreg procesul de adopție dar și despre specificul copiilor adoptabili, atât din punct de vedere medical cât și social și psihologic” – a menționat Anastasia Gruzin, șef Direcție Politici de Protecție a Drepturilor Copilului și Familiilor cu Copii, MSMPS. 

”La seminar participă 20 specialiști în protecția drepturilor copiilor și psihologi din cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și Protecție a Familiei din 10 raioane ale Republicii. Am ales  formatul ToT – formare de formatori pentru a facilita transmiterea cunoștințelor și abilităților practice pe care le deține echipa Amici dei Bambini, Moldova specialiștilor care urmează să le aplice, la nivel local, în pregătirea potențialilor adoptatori naționali”.

Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Fundației OAK prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului „Abordarea violenței domestice în Republica Moldova”.