Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru s-au întrunit în ședință ordinarăArticol adaugat de: Lilia Țurcan

principalaMembrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru de legislatura a IV-a s-au reunit astăzi, 25 septembrie, în cadrul unei ședințe ordinare desfășurată în regim online.

Ședința a fost prezidată de președintele CRD Centru, Ghenadi Mitriuc, și a întrunit 21 consilieri din numărul total actual de 40 de membri.

În debutul ședinței, consilierii au aprobat ordinea de zi  și au purces la examinarea întrebărilor conform ordinii prestabilite.

Astfel, cei prezenți la ședință au fost informați despre necesitatea delegării membrilor CRD Centru în componența Comisiei de evaluare a notelor conceptuale și cererilor complete de finanțare, depuse în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Membrii consiliului au decis unanim ca CRD Centru să fie reprezentat în respectiva comisie de președintele Consiliului, Ghenadi Mitriuc, iar ca membru supliant a fost înaintat Levinschi Iurie, vicepreședinte CRD Centru.

Tot în acest context, directorul ADR Centru, Viorel Jardan, a informat consilierii despre rezultatele Etapei I a Concursului competitiv, unde ADR Centru a înregistrat 39 de Note Conceptuale recepționate din Regiunea Centru.

Totodată, membrii forului regional au aprobat, cu votul majorității, propunerea de proiect în sprijinul CRD care urmează a fi implementată de ADR Centru cu suportul financiar al proiectului "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Obiectivul general al suportului este de a fortifica în continuare funcționarea CRD din regiunea de dezvoltare Centru. Suportul are scopul de a spori participarea membrilor CRD în activitatea consiliului, consolidarea identificării membrilor CRD cu rolurile, responsabilitățile și sarcinile acestora, precum și îmbunătățirea capacităților membrilor CRD de a promova și coordona politicile de dezvoltare regională și aspectele vizate în regiune. Astfel, membrii CRD au decis ca dna Ușurelu Lucia, reprezentant al sectorului ONG din Regiunea Centru,  să reprezinte Consiliul pe parcursul implementării acestei activități.

Amintim că CRD este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, avînd drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. Consiliul este responsabil de dezvoltarea generală în regiune și de aprobarea Strategiei de dezvoltare regională și a Planului de acțiuni. Această structură este alcătuită din cîte patru reprezentanți din fiecare raion al regiunii. Regiunea centru cuprinde raioanele: Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni.

telegram