Concursul planurilor de afaceri pentru tinerii din localitățile raionului Ialoveni, ediția a II-aDin august 2018, în raionul Ialoveni se implementează proiectul „Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene, proiect administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni. Proiectul presupune, atât instruiri în domeniul antreprenoriatului, mentorat, vizite de studiu în țară și peste hotare, cât și finanțarea sub formă de grant a proiectelor pentru testarea, lansarea și/sau dezvoltarea ideilor noi de afaceri, inițiate de echipe de tineri cu vârsta între 17 – 35 de ani din localitățile raionului Ialoveni.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maxim 150 000 lei. Suma maximă oferită per plan de afaceri nu va depăși 30 000 lei. În total vor fi acordate cel puțin 6 (șase) granturi de finanțare a Planurilor de afaceri dezvoltate de grupuri de tineri din localitățile raionului.

Nu există limite privind domeniile sau genurile de activitate economică conform CAEM (Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei) pentru elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, cu excepția activităților economice din domeniile: jocuri de noroc, petrolier, tutun, alcool, armament, pesticide.

Prioritate însă se va acorda ideilor noi de afaceri sociale care își propun să rezolve într-un mod inovativ problemele cu care se confruntă societatea, de exemplu: crează locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate; promovează produsele ecologice și locale; sporește accesul la educație de calitate; contribuie la diminuarea și reciclarea deșeurilor; facilitează accesul la serviciile sociale și de sănătate pentru persoanele din mediul rural; promovează patrimoniul cultural; facilitează accesul la noile tehnologii, etc.

Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul Concursului planurilor de afaceri, va începe la 20 octombrie 2020 și nu va depăși data de 30 septembrie 2021.

Concursul planurilor de afaceri se adresează grupurilor formate din cel puțin 2 (doi) tineri (femei și bărbați) cu spirit antreprenorial și întrunesc următoarele condiţii primare de eligibilitate:
– persoane cu vârsta de la 17 până la 35 ani (cu condiția ca cel puțin un membru/o membră al/a grupului să fie cu vîrsta de la 18 la 35 ani);
– au reședința în una dintre localitățile raionului Ialoveni;
– au elaborat un Plan de afaceri pentru participarea la concurs conform Anexei nr. 1;
– dispun de contribuție proprie (numerar și/sau active imobilizate) necesară pentru testarea/realizarea ideii de afaceri în valoare de minim 10% din suma totală a investiției.

În vederea participării în cadrul concursului planurilor de afaceri grupurile de tineri interesate vor depune dosarul de participare, care va conține obligatoriu următoarele documente:
– Planul de afaceri completat confrom formularului din Anexa nr. 1;
– Bugetul proiectului conform Anexei nr. 2;
– Cererea de participare la concurs, conform Anexei nr. 3;
– Acordul de utilizare a datelor cu caracter personal (va fi completat de către fiecare membru al grupului), conform Anexei nr. 4;
– CV-urile membrilor grupului după modelul din Anexa nr. 5.

Cererile și setul de documente pentru participare la Concursul planurilor de afaceri vor fi depuse la sediul Asociației Obștești „Eco-Răzeni” din r. Ialoveni, satul Răzeni, MD 7728, str. Ștefan cel Mare 49/1b sau pot fi scanate și trimise la adresa de email: ecorazeni@gmail.com, cu mențiunea: Concurs planuri de afaceri 2020. Telefon de contact: 026873325 sau 079641243 (Sergiu Gurău, director program).

Termen limită de depunere a dosarelor este 10 octombrie 2020. Dosarele depuse după termenul limită indicat nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului planurilor de afaceri.

Mai multe detalii despre etapele de organizare a Concursului planurilor de afaceri, conținutul dosarului de aplicare, cheltuielile eligibile și criteriile de selecție găsiți în Regulamentul de organizare a Concursului planurilor de afaceri, ediția a II-a, 2020.

Calendarul Concursului planurilor de afaceri:

Nr.

Etapa

Perioada

1 Termenul limită pentru depunerea dosarelor 10 octombrie 2020
2 Evaluarea dosarelor 11 – 19 octombrie 2020
3 Interviuri cu aplicanții. Prezentarea ideilor de afaceri.

Forumul raional al tinerilor antreprenori.

18 octombrie 2020
4 Anunțarea rezultatelor. Semnarea contractelor de grant. 20 octombrie 2020
5 Sesiuni de instruire în domeniul inițierii și administrării afacerilor octombrie – noiembrie 2020
6 Sesiuni de consultații / mentorat în domeniul gestionării afacerilor. Vizite de studiu peste hotare. ianuarie – septembrie 2021
7 Raport narativ și financiar privind progresul afacerii (I) 30 aprilie 2021
8 Raport narativ și financiar privind progresul afacerii (II) 30 septembrie 2021

Descarcă formularele pentru aplicanți:
Anexa nr. 1: Formular Plan de afaceri
Anexa nr. 2: Model de buget al proiectului
Anexa nr. 3: Cerere de participare la concurs
Anexa nr. 4: Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal
Anexa nr. 5: Formular Curriculum Vitae (CV)
Anexa nr. 6: Formular prezentare pentru proba individuală

Îți mulţumim pentru interesul manifestat pentru acest program şi îți urăm mult succes!