Apel Public cu privire la respectarea obligațiilor pozitive de către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova în raport cu locuitorii regiunii transnistreneLa 25 mai 2020, s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Raional Dubăsari. Printre altele, a fost abordată și situația creată în platoul Cocieri în perioada pandemiei COVID-19: instalarea ilegală de posturi mobile și bariere artificiale, supraaglomerarea feribotului (bacului) și alte probleme privind libera circulație a locuitorilor din localitățile din stânga Nistrului.

Ca urmare, Consiliului Raional Dubăsari la 25 mai 2020 a condamnat acțiunile unilaterale ale administrației regiunii transnistrene de blocare a accesului cetățenilor pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. Suplimentar, s-a decis ca președintele raionului Dubăsari să înainteze un demers către Guvernul Republicii Moldova pentru soluționarea problemei liberei circulații.

La 28 mai 2020, Președintele raionului FILIPOV, a înaintat un demers Guvernului solicitând asigurarea drepturilor constituționale ale cetățenilor Republicii Moldova. La 1 iunie 2020, Grigore Filipov a avut o întrevedere de lucru cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit comunicatului de presă al Președinției, la întâlnire au fost abordate probleme cu care se confruntă locuitorii satelor Molovata Nouă, Vasilievca, Cocieri, Roghi pe timp de pandemie. Însă, localitatea Corjova, nu a fost inclusă în această listă, deși Corjova este parte a unității administrativ-teritoriale pe care o conduce Dl Filipov și acolo există autorități publice locale, alese conform legislației naționale, precum și instituții care se află sub jurisdicția autorităților constituționale.

La 3 iunie 2020, Igor Dodon a avut o discuție telefonică cu liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselskii, care ”au analizat situația creată în Zona de Securitate, în raioanele adiacente râului Nistru, mai cu seamă a celei din satele raionului Dubăsari.” Constatăm că localitatea Corjova lipsește și din lista discutată de Președintele țării.

La 8 iunie 2020, Guvernul R.Moldova a anunțat despre faptul că au fost ridicate unele restricții pentru locuitorii satelor din stânga Nistrului, subordonate autorităților constituționale. Astfel, locuitorii satelor Varnița, Copanca, Molovata Nouă, Cocieri, Pohrebea, Doroțcaia, Coșnița și Pârâta și care au viză de reședință în aceste localități pot circula liber doar prin câteva puncte de trecere a liniei administrative. De remarcat că în această listă nu se află localitățile Vasilievca și Roghi, care anterior erau nominalizate, dar nici localitatea Corjova.

Imediat după această înțelegere, unii dintre primarii localităților aflate în stânga Nistrului, s-au arătat nemulțumiți de faptul că locuitorii din Vasilievca, Roghi și Corjova au fost ignorați de către autoritățile constituționale, alături de cei din restul teritoriului regiunii transnistrene unde se regăsesc peste 330 000 cetățeni ai R. Moldova.

La 16.06.2020, președintele raionului Dubăsari, Grigore Filipov fiind întrebat despre situația satelor Corjova și Roghi, a comunicat presei că aceste localități ”se numără că e în Transnistria, îi la ei la evidenţă, de asta noi nu putem să ne luăm nicio obligaţiune”, și că acest lucru s-ar fi decis între Președintele Republicii Moldova și liderul de la Tiraspol. 

În acest context, Asociația Promo-LEX consideră inacceptabilă și iresponsabilă o astfel de atitudine față de autoritățile publice locale și populația din s. Corjova, Roghi, Vasilievca. Localități care potrivit legislației naționale se află în subordinea administrației raionului Dubăsari, implicit în gestiunea Președintelui raionului Dubăsari – dl Grigore Filipov.

Totodată, Promo-LEX amintește autorităților constituționale locale și centrale că, potrivit art. 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Înaltele Părţi Contractante (statele) recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite în Convenția Europeană. În această perioadă de restricții, locuitorii din Corjova, la fel ca cei din alte localități din Zona de Securitate, au nevoie de implicarea plenară și eficientă a autorităților constituționale în vederea apărării drepturilor lor. Considerăm că prin astfel de declarații, autoritățile developează faptul că în realitate locuitorii din Zona de Securitate rămân discriminați în raport cu cetățenii din alte regiuni ale țării.

  

Mai mult ca atât, potrivit jurisprudenței uniforme a Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauzele transnistrene (Ilașcu și alții; Mozer etc), chiar şi în absenţa unui control efectiv asupra regiunii transnistrene, autorităților constituționale le revin obligaţii pozitive (măsuri de ordin diplomatic, economic, juridic sau de alt gen, care îi stau în puteri şi sunt în conformitate cu dreptul internaţional), pentru a asigura respectarea drepturilor garantate de Constituție și Convenţie.

Esența obligațiilor pozitive enunțate în raport cu teritoriul din stânga Nistrului se referă la 3 aspecte definitorii:  

  • Eforturi de restabilire a controlului efectiv;
  • Abținere de la susținerea regimului separatist de la Tiraspol;
  • Interesele respectării drepturilor omului trebuie să prevaleze.

Cu regret constatăm că, atât înțelegerea la care s-a ajuns referitor la asigurarea libertății de circulație pentru locuitorii anumitor localități subordonate Chișinăului, cât și declarația președintelui raionului Dubăsari, prin care ignoră drepturile, interesele și problemele locuitorilor din Roghi, Vasilievca și Corjova, nu doar că nu reprezintă eforturi de restabilire a controlului efectiv al teritoriului din stânga Nistrului, dar mai mult ca atât, par a fi acțiuni de susținere a regimului ilegal de la Tiraspol în detrimentul susținerii populației și autorităților publice locale.

În contextul circumstanțelor descrise mai sus,

SOLICITĂM

  1. Abținerea autorităților constituționale centrale de la acțiuni de susținere a regimului de la Tiraspol;
  2. Întreprinderea unor acțiuni prompte, ferme și fără echivoc care să garanteze securitatea și siguranța persoanelor din regiunea transnistreană și a zonei de Securitate.
  3. Coordonarea acțiunilor și a eforturilor autorităților centrale cu administrațiile publice locale de nivelul întâi și doi întru, fiind excluse ambiguitățile în abordarea aceleiași probleme.

Pentru mai multe informații, contactați:
Pavel Cazacu, Avocat, Asociației Promo-LEX
GSM: 060 04 55 70;
E-mail: pavel.cazacu@promolex.md