Iniţierea consultărilor publice privind Cadrul de Management de Mediu şi Social, Proiectul MAC-P

Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) finanţate de Banca Mondială

 Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova

Finanțarea Adițională

 

COMUNICAT

despre iniţierea consultărilor publice privind

Cadrul de Management de Mediu şi Social

În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA) anunţă, începând cu 25 mai 2020, iniţierea consultărilor publice asupra documentului de proiect Cadrul de Management de Mediu şi Social (CMMS), elaborat în cadrul Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova.

Versiunea Cadrului de Management de Mediu şi Social prefinală originală în engleză [http://www.capmu.md/wp-content/uploads/2020/05/MACP_3rdAF_ESMF_Final_200527-1.pdf] a documentului este publicată pe pagina web oficială a Unităţii de Implementare a Proiectului (www.capmu.md), înainte de parcurgerea procedurii de aprobare în cadrul Băncii Mondiale, astfel încât toate părțile interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul documentului şi să formuleze eventualele recomandări, propuneri şi/sau observaţii.

Recomandările, propunerile și observaţiile pe marginea proiectului documentului CMMS supus consultărilor publice, pot fi expediate până pe data de 08 iunie 2020 în adresa UCIMPA: MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9; la numărul de telefon 022-244469 sau pe adresa electronică: capmu@capmu.md.

 

Articol adaugat de: Victoria Șargu