Promovarea bunelor practici de asigurare a transparenței locale prin consolidarea parteneriatelor regionaleMonitorizarea autorităţilor publice locale duce la responsabilizarea lor. Însă, rezultatele proiectelor anterioare denotă că de multe ori este nevoie de o „supraveghere” independentă din partea societăţii civile ca „paznici ai democrației”. Prin monitorizare organizațiile societăţii civile îşi consolidează expertiza cu care vin către autorităţi, înţeleg în toată complexitatea problemelor abordate şi dau credibilitate soluţiilor propuse.

Evident, prin monitorizare sunt detectate lacunele care se răsfrâng asupra beneficiarilor politicilor publice monitorizate sau asupra întregii comunităţi. Cunoaşterea problemelor la nivel local, cunoaşterea politicilor publice în oricare domeniu de dezvoltarea social-economică a comunității şi participarea la întreg ciclul de viaţă a acesteia ne oferă şansa de a fi parte şi a contribui la luarea deciziilor.

Mai mult ca atât, practica a demonstrat că deciziile elaborate şi adoptate într-o manieră transparentă şi participativă se bucură de susținerea societății și au șanse sporite de a servi interesul public.

foto 4foto1

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a fi recunoscute si promovate public realizarile si bunele practici de parteneriat intre administratia publica locala si societatea civila pentru o buna guvernare si dezvoltare locala, precum si pentru promovarea politicilor de mediu si dezvoltare comunitara Miscarea Ecologista Stefan Voda a organizat la data de 21 ianuarie 2020 un work shop pentru alesii locali si societatea civila.

Scopul evenimentului s-a axat pe folosirea diverselor practici de identificare în mod corect problemele locale, soluţii posibile şi, în cele din urmă, pentru a selecta cea mai bună dintre opţiuni; folosirea instrumentelor de politici publice (ca de exemplu parteneriatele) care vor fi utile în faza de implementare a transparenței decizionale locale.

Primarii beneficiari ai proiectelor anterioare sustinute de Fondul National pentru Democratie, anume dna Larisa Voloh (s.Palanca), dnul Vladislav Cociu (ex- primar de Carahasani, actual primar de Stefan Vodă), dna Ersilia Qatrawi (s. Ștefănești) și-au impartașit experienta de implementare a bunei guvernari locale transparente, aducand drept exemple concrete de implicare a societatii civile in procesele de consultare publica, participare si activism în cadrul audierilor publice, grad sporit față de procesele decizionale, implicare activă a localnicilor în actiuni concrete locale.

foto2foto3

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de implementare a proiectului ”Evaluarea și monitorizarea realizării bunei guvernări locale de către cetățeni”, sustinut de Fondul National pentru Democratie”( NED) a venit cu intenția de a consolida capacitățile societății civile din raioanele Ștefan Vodă ( s.Marianca de Jos, s.Festelița), Căușeni( s.Tanatari, s.Tanarii Noi), Aneni Noi( or.Anenii-Noi, s.Gura Bacului) de a susține, monitoriza și evalua activitatea APL în domeniul transparenței și accesului la informație.

Pentru a atinge scopul în parteneriat cu reprezentantii APL și societatea civilă, vom consolida potențialul formațiunile societății civile din raioanele menționate, de a forma abilități de monitorizare și evaluare a activității APL în domeniul transparenței și accesului la informație ale cel puțin 100 de reprezentanți ai societății civile, de a implica reprezentanții societății civile în activități de susținere, monitorizare și evaluare a procesului de implementare de către APL participante a agendei publice pentru fiecare localitate implicată.

foto6

Tot odata, impreuna cu actorilor locali vom asista si monitorizarea   6 sedinte ale consiliului local cu elaborarea unui raport de monitorizare a transparentei locale. Prin intermediul ”liniei fierbinți” vor fi identificate problemele abordate de catre cetătenii din aceste 6 localități și găsite soluții de rezolvare ale acestora. Iar pe parcursul implementării proiectului 66 reprezentanti ai consiliilor locale, ONG-uri și cetățenilor vor fi instruiți în sporirea calității actului administrativ privind serviciile publice (achiziții publice, taxele fiscale, examinarea petițiilor, evidența funciară și cadastru) cu utilizarea instrumentelor electronice.

Pentru a implica echitabil primăriile din raioanele Ștefan Vodă, Căușeni și Anenii Noi și asigura acesibilitatea și transpareța ne propunem să plasăm toate materialele informative pe portalul electronic www.civic.md și sa le distribuim pe e-mail primăriiilor, rețele de socializare.

Aurelia Cebotari, consultant civic