Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor locale generale și parlamentare noi din 20 octombrie 2019: Deschiderea secțiilor de votare20 octombrie 2019
Ora: 9:30

 

Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor locale generale și parlamentare noi din 20 octombrie 2019 constată că până la ora 8.30 Misiunea a recepționat 56 de rapoarte de incidente de la observatori, prezentul comunicat incluzând 26 de incidente prelucrate de echipa centrală a Misiunii Promo-LEX la ora respectivă:

Deschiderea secțiilor de votare:

Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor locale generale și parlamentare noi din 20 octombrie 2019 constată,

Deschiderea cu întârziere a secției de votare – 1 caz.

 • SV 1/148 Chișinău, Centru. Deschiderea secției de votare la 07:45 din cauza întârzierii președintelui BESV.

Prezența materialelor de publicitate, afișaje, panouri electorale din raza secției de votare (100 metri de la localul secției) – 9 cazuri.

 • SV 18/67, Florești, Varvareuca. De pe panouri nu a fost lichidată publicitatea electorală.
 • SV 18/5, Florești. Pe o clădire din apropierea SV, este afișat un panou cu un candidat.
 • SV 1/308, Chișinău, Colonița. Observatorul a raportat că în raza a 100 de metri la SV este amplasat un billboard cu 2 candidați.
 • SV 1/249 Chișinău, Râșcani. În raza a 100 metri sunt amplasate 3 billboard-uri cu același candidatul. Sunt amplasate la distanța de 15m, 50m și 70 m.
 • SV 1/262 Chișinău, Durlești. La distanța de 40 m de la SV sunt amplasate 2 billboarduri cu 2 candidați.
 • SV 1/27, Chișinău, Băcioi. La o distanță de aproximativ 60 m de la SV sunt amplasate două billboard-uri cu 2 candidați.
 • SV 1/289, Chișinău, Budești. La o distanță de 30 de metri de la SV, pe panoul informativ sunt amplasate afișe electorale care promovează un candidat.
 • SV 16/1, Edineț. La 50-60m se află panouri cu un candidat. Președintele a fost anunțat și a delegat o persoană ca să elimine publicitatea electorală.
 • SV 1/266 Chișinău, Durlești. La distanța de 50 de metri de la SV este amplasat billboard cu un candidat.

Urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor legale/ ruperea/ deteriorarea sau absența sigiliilor pe urnele de vot – 3 cazuri.

 • SV 01/176, Chișinău, Ciocana. La ora 07:26 nu erau amplasate sigiliile la urna mobila.
 • SV 1/10, Chișinău, Botanica. Toate 3 urne staționare din SV au fost sigilate doar cu câte 2 sigilii.
 • SV 1/260, Chișinău, Cricova. În cadrul SV sunt amplasate 3 urne de vot și sunt sigilate cu câte 2 sigilii.

 

Întreruperea procesului de filmare la operațiile de deschidere a SV – 7 cazuri.

 • SV 27/50, Rîșcani, Vasileuți. În procesul pregătirii SV, camera video nu a fost posibil de pornit. Operatorii nu au reușit să o conecteze. Președintele BESV a comunicat că va întocmi un act de constatare.
 • SV 28/35, Sîngerei, Cubolta. La operațiile de deschidere a secției de votare echipamentul pentru înregistrare video nu a funcționa. A fost făcut act de constatare a faptului dat.
 • SV 7/45 Cahul, Lebedenco. Camera a fost conectată la timp, însă ea nu înregistrează.
 • SV 7/4, Cahul. Defecțiune tehnică a camerei video. Aceasta funcționează cu întreruperi, 2-3 minute apoi se deconectează.
 • SV 28/35, Sîngerei, Cubolta. La pregătirea deschiderii SV, camera de înregistrare video nu funcționa. Nu era spațiu de stocare a informației.
 • SV 23/32 Nisporeni, Seliște. Camera video a funcționat doar la numărarea buletinelor de vot înainte de deschiderea secției. La procesul de sigilare a urnelor camera video era deconectată.
 • SV 34/31 Telenești, Nucăreni. Nu funcționează camera video încă, de la pregătirea deschiderii SV. Urmează să se întocmească actul de constatare.

Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 m – 1 caz.

 • SV 1/111 Chișinău, Buiucani. Prezența a 2 persoane în SV care nu dispuneau de documente de acreditare/înregistrare.

Buletinele de vot nerepartizate membrilor BESV nu sunt păstrate în loc sigur în incinta secției de votare - 1 caz.

 • SV 26/02 Rezina. Buletinele de vot nu sunt păstrate într-un loc sigur din incinta SV. Sunt păstrate la loc vizibil unde poate avea acces orice alegător.

Deficiențe în listele electorale (discrepanțe dintre adrese; alegători decedați; semnături în locul altor persoane) – 3 cazuri.

 • SV 1/56, Chișinău, Botanica. Un alegător conform SIAS Alegeri era arondat la o altă SV, dar conform listelor electorale era în SV 1/56.
 • SV 1/142, Chișinău, Centru. La 07:23 un alegator a fost introdus de operatorii SIAS, dar nu a fost găsit pe listele electorale și nu i s-a oferit dreptul la vot
 • SV 1/298 Chișinău, Grătiești. Un alegător a constatat greșeala în listele electorale. Data nașterii din lista electorală nu coincidea cu data nașterii din buletinul de identitate.

Altele – 1 caz

 • SV 7/43, Cahul, Iujnoe. Între orele 06:45 și 07:10 a fost deconectată lumina. Membrii BESV au deschis SV utilizând lanterne. Problema a fost remediată de către angajații Union Fenosa.

Comunicatul este elaborat în cadrul Misiunii de Observare a alegerilor locale generale și parlamentare noi din 20 octombrie 2019 desfășurată de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”.

Opiniile exprimate în rapoartele și comunicatele publice ale MO Promo-LEX aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor sau partenerilor. Conținutul acestui document poate fi supus revizuirilor redacționale.

Pentru mai multe detalii, contactați:
Inga Stegarescu, Ofițer de comunicare al Misiunii de Observare Promo-LEX a alegerilor locale generale și parlamentare noi din 20 octombrie 2019: GSM 069269684, e-mail: inga.stegarescu@promolex.md