Invitație la prezentarea publică a rezultatelor proiectului 2017-2019

A.O. Speranță și Sănătate invită reprezentanții media la prezentarea publică a rezultatelor proiectului «Solidaritate în comunitate (incluziunea socială și abilitarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și familiilor acestora)» implementat în perioada 2017-2019 în cooperare cu Diakonie Austria, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile programului de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare (ADC), care va avea loc în sala Begonia Radisson Blu Leogrand Hotel, adresa str. Mitropolit Varlaam, 77, Chisinau – Moldova, în data de 28 octombrie 2019, de la 15.00 până la 17.00.

Scopul evenimentului:

  • Prezentarea publică a rezultatelor proiectului - informarea publicului despre activitățile noastre, inclusiv reprezentanții autorităților publice și ale altor părți interesate, precum și publicul austriac ca măsură de informare și responsabilitate, deoarece la eveniment vor participa jurnaliști din Austria și reprezentanți ai partenerilor Diakonie Austria.
  • Creșterea gradului de conștientizare și vizibilitate a finanțării donatorilor (ADC, BMASK)

La eveniment vor fi invitați inclusiv reprezentanții:

  • Comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie;
  • Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
  • Autorităților publice locale;
  • Direcției Generală asistenţă socială și sănătate mun. Chișinău;
  • Presei, partenerilor;
  • Beneficiarii proiectului ș.a.

Asociația Obștească "Speranță și Sănătate" (Hope and Health) este o organizație non-profit care sprijină persoanele cu dizabilități intelectuale (PDI) și familiile lor în mun. Chișinău, oferindu-le servicii sociale și de consultanță în scopul integrării lor sociale, protejării drepturilor și intereselor, precum dreptul la o viață decentă, dreptul la suport și dreptul la auto-realizare.

În prezent, prioritatea organizației este – promovarea dreptului la muncă pentru persoanele cu dizabilități, în special a noțiunii de angajare ghidată (cu persoană de support).

Considerăm că persoanele cu dizabilități sunt actorii cheie în propria lor educație și dezvoltare și nu doar beneficiarii pasivi ai serviciilor și transferurilor de bunuri.

Persoanele cu dizabilități intelectuale sunt printre cei mai vulnerabili și marginalizați membri ai societății. Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități marchează o „schimbare de paradigmă” în abordările privind persoanele cu dizabilități și totuși persoanele cu dizabilități intelectuale sunt ușor excluse, deseori privite doar ca cazuri de caritate și nu ca persoane cu drepturi, calificări și abilități.