Lansarea proiectului „O nouă cale de promovare a democrației”

Asociația Obștească ,,CASMED” implementează  în perioada 06.06.2019 - 29.02.2020”, în raioanele Glodeni și Fălești, proiectul ,,O nouă cale de promovare a democrației” finanțat din sursele Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. 

Scopul general al proiectului este de a încuraja participarea cetățenilor la guvernarea locală.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Creșterea participării cetățenilor din raioanele Fălești și Glodeni la procesul decizional local;
  2. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la valorile cetățeniei active și a democrației;

            În cadrul proiectului în trei localități din fiecare raion, vor fi create „grupuri de ambasadori comunitari”, care vor fi instruiți în domeniul democrației, vor identifica problemele comunității și vor propune soluții pentru rezolvarea lor.

            Grup țintă vizat de proiect:

  • Grup de persoane care locuiesc în una din localitățile raionului Fălești și Glodeni;
  • Grupuri de inițiativă deja existente în localitățile raioanelor Fălești și Glodeni.

În perioada 27.06.2019-28.06.2019 vor fi organizate două sesiuni de informare privind lansarea proiectului, la care sunt invitați să participe reprezentanți ai autorităților publice, reprezentanți ai societății civile, mass-media și alte persoane interesate.

Sesiunile de informare vor avea loc în următoarele zile: 

  • 27 iunie 2019: or. Fălești, str. Moldovei, nr.7, Biblioteca Raională Mihai Eminescu, ora 10.00-11.00.
  • 28 iunie 2019: or. Glodeni, str. Suveranității, nr.2, Consiliul Raional Glodeni, Sala Mică, et.2, ora 10.00-11.00.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon: +373 231 2 76 74, sau la adresa de e-mail: casmed.md@gmail.com.

Persoana de contact: Parea Alexandr – coordonator de proiect.