Comunicat de presă: Lansarea proiectului “Rețeaua de Comerț Agricol Durabil - AgriTradeNet”A.O. “Centrul de Consultanță în Afaceri” anunță lansarea proiectului „Rețeaua de Comerț Agricol Durabil din bazinul Mării Negre“ (AgriTradeNet), finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 în cadrul priorității 1.2 „Creșterea legăturilor transfrontaliere pentru comerț și modernizarea în sectorul agricol și conexe din bazinul Mării Negre“.  Partener principal al proiectului este Asociația Comercianților din Salonic (Grecia),în parteneriat cu următoarele organizații: Camera de Comerț și Industrie - Burgas (Bulgaria), Fundația Galați pentru Promovarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii (ROMANIA), Asociația Obșteasca „Centrul de Consultanta în Afaceri“ (Moldova), Municipalitatea Demirkoy  (Turcia), Institutul de Probleme de Piață și Cercetare Economică și Ecologică al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei

Obiectivul principal al proiectului vizează dezvoltarea capacității producătorilor locali și fortificarea cooperării între întreprinderi, organizațiile de producători și autoritățile locale privind branding-ul regional și comerțul transfrontalier de produse agricole.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere pentru produsele agricole și agroindustriale.
  • Dezvoltarea capacității producătorilor locali în marcarea produselor cu indicații geografice protejate.

Principalele activități ale proiectului:

  • Efectuarea unei cercetări cu privire la potențialul produselor agricole locale și cadrul legal cu privire la producerea și marcarea acestor produse agricole cu simboluri naționale protejate, inclusiv a produselor ce pot fi plasate sub umbrela mărcii locale.
  • Dezvoltarea capacităților producătorilor agricoli prin instruire și asistență privind branding-ul local, procesul de marcare a produselor cu identitate geografică protejată, metodele internaționale de comercializare a produselor agricole tradiționale.
  • Înființarea pieței producătorilor locali, unde producătorii locali își vor expune spre comercializare produsele agricole tradiționale.
  • Crearea instrumentelor online de marketing și de comercializare pentru a facilita stabilirea conexiunilor între producătorii din BMN.
  • Organizarea evenimentelor de promovare a producătorilor locali și a produselor acestora în cadrul conferințelor despre potențialul produselor tradiționale cu Indicații Geografice organizate în fiecare țară parteneră și eveniment de afaceri comun al producătorilor locali din BMN cu mărci regionale deja înregistrate.

Grup țintă vizat de proiect:

  • Producătorii și procesatorii locali de produse agricole marcate cu simboluri naționale protejate (IGP, DOP, STG).
  • Producătorii și procesatorii locali de produse agricole în proces și/sau cu potențial de a obține marcarea cu simboluri naționale protejate (IGP, DOP, STG).

Durata de implementare: durata proiectului este de 27 luni, care a început oficial la 02/08/2018   și se va încheia la 01.11.2020.

Persoana de contact: Melania Lefter asistent de proiect. E-mail: projects@cca-ngo.org. Telefon:068997893.

Această publicație a fost produsă cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a A.O. “Centrul de Consultanță în Afaceri” și nu reflectă punctele de vedere ale Uniunii Europene“.

Articol adaugat de: A.O. "Centrul de Consultanță în Afaceri"