La Tiraspol a avut loc un seminar privind egalitatea între femei și bărbați

La Tiraspol a avut loc un seminar destinat profesorilor de pe malul stâng al Nistrului, intitulat "Impactul egalității de gen asupra auto-actualizării unei femei moderne".

Acest seminar este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de măsuri de consolidare a încrederii (CBM IV) și cofinanțat de Guvernul Suediei și UN Women în cadrul Acordului de Cooperare privind implementarea proiectului cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite privind Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor).

La seminar au participat profesori și profesoare, scopul principal al acestuia fiind acela de a descrie modul în care auto-actualizarea unei femei moderne depinde de egalitatea dintre femei și bărbați. Pentru a analiza acest aspect, participanții au studiat conceptele de egalitate de gen, și conceptul de auto-actualizare al lui A. Maslow și C. Rogers. În timpul seminarului, participanții au studiat Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și au ajuns la concluzia că în Transnistria discriminarea împotriva femeilor este minoră și nu este legată de legislația imperfectă sau de lipsa oportunităților pentru dezvoltarea femeilor, ci mai degrabă de gândirea stereotipică. Cei trei bărbații care au participat la eveniment au declarat la început că drepturile femeilor din regiunea transnistreană nu sunt încălcate, însă la sfârșitul evenimentului, după ce au studiat materialul, exemplele și poziția femeilor, și-au schimbat opinia și au constatat că femeile sunt reprezentate insuficient în funcțiile de conducere și în mare măsură lucrează la locuri de muncă mai puțin remunerate. A doua parte a seminarului a vizat modul în care are loc procesul de auto-actualizare. Prin exercițiile practice, participanții au putut să verifice modul în care ei sunt auto-actualizați sau, cu alte cuvinte, auto-exprimați, au atras atenția asupra resurselor interne ale personalității lor care trebuie să devină esențiale în ceea ce privește dezvoltarea personală.

Rezumând, putem spune că instruirea și-a atins pe deplin obiectivul, toți participanții au primit cunoștințe noi și au devenit mai motivați să se autoperfecționeze.

Am primit multe mulțumiri de la participanți. Profesoara de istorie și de studii sociale din satul Chițcani a remarcat: "acum un an în urmă am vorbit cu elevii clasei a X-lea cu privire la egalitatea de gen, însă simțeam un disconfort și o neînțelegere, din ce motiv acest subiect a fost inclus în program. Datorită activităților proiectului Dvs. și, bineînțeles, a seminarului de astăzi, mi-am dat seama cât de complexă și profundă este această temă și cât de necesar este să o discutăm nu numai cu elevele, ci și cu colegii lor de clasă, pentru ai învăța cum să se bazeze pe egalitatea de gen în toate domeniile vieții”.

Profesoara școlii din or. Ribnița a accentuat că "după ce am vizitat o serie de țări estice și am văzut cum sunt discriminate femeile, nu pot să nu observ că situația de pe malurile stâng și drept ale Nistrului este mult mai bună, dar există multe profesii în care femeile sunt mai numeroase decât bărbați (de exemplu, profesori, educatori), însă în același timp ele sunt mai prost plătite în raport cu salariile medii din regiune. "

O tînără profesoară de matematică din or. Tiraspol a remarcat: "Ați avut un seminar minunat, în urma căruia am înțeles cât de mulți oameni lucrează la soluționarea problemelor legate de egalitatea de gen și sunt foarte surprinsă. Cu siguranță, deși acesta nu este obiectul predat de mine, voi folosi aceste cunoștințe în lucrul meu, atunci când comunic și predau tinerilor. Mulțumiri organizatorilor.”

Astfel, evenimentul a avut un mare succes, profesorii de pe malul stâng al Nistrului au remarcat marile beneficii ale seminarului pentru ei, subliniind semnificația practică a acestuia. La finele seminarului au mulțumit organizatorii și donatorii pentru un eveniment atât de interesant și util.