Durerea ce strigă pe limba gestuluiArticol adaugat de: Olga Ivasiuc

O lacrimă vorbeşte mai mult decît o sută de cuvinte spuse fără suflet...

Emoţia joacă un rol deosebit de important în construirea relaţiilor, cuvîntul – vorbeşte multe şi nu ar fi altceva decît exteriorizarea gîndirii, dar cum rămîne cu pantomima? Pantomima conform DEX-ului este reprezentaţie teatrală în care acțiunea dramatică şi imaginile artistice sunt exprimate numai prin gesturi şi mimică, sau o explicaţie mai simplă ar fi o artă de exprimare a ideilor şi sentimentelor prin gesturi şi mimică.

Implementarea acestei tehnici am moderat-o eu însămi în satul Ştefăneşti, raionul Floreşti, pe data de 6 iunie, anul curent, unde tinerii cu entuziasm s-au încadrat şi au participat activ la desfăşurarea programului de sensibilizare a populaţiei la tematica traficului de fiinţe umane, organizat de ONG Médecins du Monde Moldova. Unul din numerele programului a fost ca prin intermediul pantomimei de a prezenta spectatorilor trei metode de exploatare a victimelor traficului. În momentul cînd prezentatoarele au anunţat concursul de pantomimă şi au adresat apel către sală de a veni în scenă pentru participare, s-au prezentat trei perechi. Tipul de exploatare care trebuia prezentat a fost repartizat prin tragere la sorţi. O pereche s-a ales cu exploatarea persoanelor prin intermediul muncii, cea dea doua prin intermediului exploatării sexuale şi cea de a treia formă – cerşitul. În momentul relatării scenetelor, interesul sălii faţă de cele prezentate creştea tot mai mult. Echipa cu numărul unu a prezentat situaţia de exploatare prin muncă, prin mimici corespunzătoare, dorind să aducă la cunoştinţa consătenilor săi despre ce mergea vorba, iar aceasta a fost susţinută de cei prezenţi din sală cu aplauze furtunoase. Acelaşi lucru a avut loc după a doua prezentare şi a treia, sala rămînînd extrem de mulţumită de noii actori ai teatrului de pantomimă.

Emoţiile pe care le-a trăit fiecare participant la concurs au fost irepetabile, dar cea mai mare rezonanţă a fost citită în valul de aplauze repetate ce veneau din sală. Ceea ce s-a spus prin gesturi a ajuns să atingă fiecare suflet, nu a lăsat pe nimeni indiferent faţă de problema traficului de fiinţe umane, care persistă în societatea moldovenească. Glasul sufletului şi gesturile cu care au vorbit acei tineri pe scenă va rămîne încă mult timp în mintea spectatorilor.

Nu fi indiferent faţă de cel de alături, şi nu uita că şi tu eşti alături de cineva. Întinde o mîină de ajutor pentru a preveni o problemă, decît pentru a depune efort maxim înspre rezolvarea problemei. Să sperăm că ceea ce facem azi va avea ecou în viitor, pentru ca generaţiile următoare să spună tare că viitorul e prosper, iar problema traficului de persoane nu mai afectează ţara noastră şi populaţia ei…

 

 

Mihalcean Nonna

Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi

Voluntară Médecins du Monde Moldova

 

Médecins du Monde (MdM) este o organizaţie umanitară internaţională care activează în nordul Moldovei în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane şi facilitează accesul victimelor la obţinerea ajutorului psiho-social şi medical. Organizaţia Médecins du Monde este prezentă în Moldova din 2005. Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la (231) 27523, sau prin Email: prevcom.balti.mdmmoldova@gmail.com

 

telegram