Declaraţia ONG de media cu privire la iniţiativele legislative ce vizează domeniul audiovizualuluiPe data de 24 iunie 2010, Comisia parlamentară pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a avizat pozitiv două proiecte de lege care vizează domeniul audiovizualului.

Primul proiect propune modificarea Codului audiovizualului astfel, încât un radiodifuzor să poată deţine într-o unitate administrativă sau zonă nu “două” ci „cinci” licenţe de emisie. Considerăm că adoptarea de către Parlament a proiectului de lege respectiv ar înlesni instituirea de poziţii monopoliste pe piaţa audiovizuală, ar pune în pericol diversitatea conţinutului mediatic, ar descuraja concurenţa şi ar „berlusconiza” mass-media electronică. Astfel, Republica Moldova ar ignora Recomandarea Consiliului Europei nr. R (99)1 cu privire la măsurile de promovare a pluralismului mijloacelor de comunicare în masă, care subliniază necesitatea limitării influenţei pe care una şi aceeaşi întreprindere comercială sau unul şi acelaşi grup comercial o pot avea într-unul sau în mai multe sectoare media. În acest context, tendinţele din spaţiul european indică eforturi orientate spre controlul asupra concentrării proprietăţii în mass-media şi spre promovarea diversificării informaţiei.

Al doilea proiect de lege, între altele, prevede a obliga IPNA Compania Teleradio-Moldova să ofere gratuit fiecărui partid politic câte 15 minute la radio şi 10 minute la televiziune pe lună. În opinia noastră, adoptarea unei asemenea prevederi este total inacceptabilă pe motiv că ea ar echivala cu o ingerinţă directă în politica editorială a radiodifuzorului public; ar crea un precedent periculos – se vor găsi mulţi doritori de a fi favorizaţi de către radiodifuzorul public, radiodifuzor care funcţionează din banii tuturor contribuabililor; ar solicita modificarea conţinutului Caietului de sarcini şi, implicit, modificarea Legii bugetului de Stat. În definitiv, iniţiativă legislativă ar eroda autonomia instituţională şi independenţa editorială ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, sfidând, totodată, Recomandarea Consiliului Europei R(96) 10 cu privire la garantarea independenţei serviciului public de radiodifuziune, potrivit căreia gestiunea cotidiană şi responsabilitatea editorială a elaborării grilelor de programe şi a conţinutului programelor trebuie să fie prerogativa exclusivă a radiodifuzorului public.

Din motivele enumerate, organizaţiile neguvernamentale de media, semnatare ale prezentei declaraţii, cheamă Parlamentul Republicii Moldova să respingă aceste iniţiative legislative şi să demonstreze ataşament plenar faţă de valorile şi standardele europene.

 

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociaţia Presei Electronice

Asociaţia Presei Independente

Centrul „Acces-info”

Centrul de Investigaţii Jurnalistice

 

29 iunie 2010

 

telegram