Proiectul legii privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice

Asociaţia Presei Independente (API) a transmis spre examinare Guvernului şi Parlamentului Republicii Moldova proiectul de lege privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice. Anterior, proiectul a fost consultat cu cetăţenii consumatori de produse mass-media şi prezentat în cadrul Grupului de Lucru Public-Privat pentru Fortificarea Presei.
 
Proiectul de lege privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice stabileşte mecanismul legal de trecere a publicaţiilor periodice finanţate la momentul actual de la buget din proprietatea publică în alte forme de proprietate. Astfel, publicaţiile periodice publice locale şi regionale vor putea fi reorganizate în monitoare oficiale ale raioanelor (municipiilor, unitaţii teritoriale autonome cu statut juridic special) sau privatizate. În cazul în care nici una din aceste modalităţi nu va fi aplicată de autorităţile care editează publicaţii periodice din bani publici, aceste publicaţii urmează să-şi înceteze activitatea.

Proiectul legii privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice a fost elaborat de API în anul 2008, iar la sfârşitul anului 2009 – începutul anului 2010 proiectul de lege a fost consultat cu publicul în 12 oraşe din republică, în cadrul unui proiect susţinut financiar de Ambasada Statelor Unite ale Americii în R. Moldova. La consultările publice au participat circa 450 de persoane de diferite profesii şi preocupări.
 
Standardele democratice recunoscute la nivel european şi internaţional nu admit finanţarea ziarelor din bani publici sau prevăd acordarea unor subvenţii tuturor mediilor de informare, în condiţii egale şi fără discriminări administrative sau economice. Finanţarea directă şi discriminatorie de către autorităţile publice doar a unor ziare (de stat) afectează concurenţa între publicaţiile periodice publice (de stat) şi cele private. În Rezoluţia 1666 (2009) privind funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a recomandat autorităţilor moldovene: „să continue reforma presei naţionale şi locale, favorizând pluralismul mediatic atât prin lege, cât şi în practică şi să … deetatizeze în acelaşi timp presa scrisă şi audiovizuală controlată şi finanţată de către autorităţile publice locale” .
În prezent, în Republica Moldova se editează în jur de 40 de publicaţii, finanţate total sau parţial din bani publici. Este vorba, în principal, de ziarele consiliilor raionale şi municipale.
 
În acelaşi timp, Asociaţia Presei Independente (API) a transmis Guvernului şi Parlamentului un alt proiect de lege – cu privire la ajutoarele de stat pentru publicaţiile periodice. Prin acest proiect, API propune instituirea unui mecanism transparent de acordare a ajutoarelor de stat pentru publicaţiile periodice, în baza unor criterii stricte şi obiective, aplicate egal pentru toate publicaţiile, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei.