REZOLUŢIE

REZOLUŢIA Târgulului de Parteneriat European pentru Organizaţiile Societăţii Civile din Moldova, cu privire la situaţia lui Ilie Cazac şi Ernest Vardanean

Avînd în vedere faptul că la 19 martie 2010 în mun. Bender (în baza Acordului moldo-rus din 21 iulie 1992 acest oraş este Zonă de Securitate cu regim sporit) a fost arestat Ilie Cazac, iar la 7 aprlie 2010 în mun. Tiraspol a fost arestat jurnalistul Ernest Vardanean de către structurile regimului de la Tiraspol;

Luînd act de faptul că Ilie Cazacu nu a fost vizitat de rude şi din momentul reţinerii sale nu se cunosc careva informaţii despre starea lui;

Ţinînd cont de faptul că la 12 iunie 2010 rudele lui Ilie Cazac au început greva foamei în faţa Ambasadei Ruse în Moldova;

Pornind de la faptul că Drepturile Omului reprezintă valori indispensabile fiecărei fiinţe umane, pe de o parte, şi o obligaţie necondiţionată pentru autorităţi, pe de altă parte;

Constatând faptul că pentru în regiunea transnistreană a RM nu există un mecanism constituţional legal, eficient şi viabil pentru a asigura garanţii minime pentru respectarea drepturilor fundamentale;

Fiind îngrijoraţi de situaţia lui Ilie Cazac, Ernest Vardanean dar şi a altor persoane aflate în detenţia administraţiei de la Tiraspol şi Reamintind autorităţilor Republicii Moldova şi celor ale Federaţiei Ruse că sunt singurele responsabile pentru situaţia şi evoluţia drepturilor omului în regiunea transnistreană

Noi, participanţii la Târgul de Parteneriat European, întruniţi la Chişinău la 15 şi 16 iunie 2010, CEREM Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse,

  1. Să întreprindă în regim de urgenţă toate eforturile necesare, aflate la dispoziţia lor, pentru a demonstra că persoanelor aflate în detenţie în regiunea transnistreană, le sunt asigurate şi respectate drepturile şi că nu sunt supuşi actelor de tortură şi tratament inuman;
  2. Să condiţioneze suportul financiar, economic şi social cu respectarea drepturilor tuturor locuitorilor regiunii transnistrene;
  3. Să contribuie la eliberarea imediată şi necondiţionată a lui Ilie Cazacu şi Ernest Vardanean


De asemenea, CEREM reprezentanţilor administraţiei de la Tiraspol

  • Să nu aplice tortura, să nu admită tratamentul inuman şi degradant împotriva persoanelor reţinute sau deţinute în închisori, secţii ale miliţiei sau în orice alt loc de detenţie;
  • Să le respecte drepturile procedurale (la avocat, la întrevederi, la asistenţă medicală etc.) tuturor persoanelor aflate în detenţie;
  • Să admită imediat şi necondiţionat întrevederea lui Ilie Cazac cu rudele aflate în greva foamei; 
  • Să admită imediat şi necondiţionat o comisie de experţi pentru a examina starea de sănătate şi condiţiile de detenţie ale lui Ilie Cazac şi Ernest Vardanean.