Târgul de Parteneriat European pentru Organizaţiile Societăţii Civile din Moldova

La Chişinău va avea loc Târgul de Parteneriat European pentru Organizaţiile Societăţii Civile din Moldova

Fundaţia Est-Europeană (FEE), Parteneriat European pentru Democraţie (EPD) şi Asociaţia „Promo-LEX” organizează la Chişinău, Palatul Republicii, în perioada 15 şi 16 iunie 2010, Târgul de Parteneriat European pentru Organizaţiile Societăţii Civile din Moldova.

Evenimentul va aduce împreună peste 150 de participanţi din ţări precum Moldova (inclusiv din regiunea Transnistreană), România, Cehia, Germania, Polonia, Lituania, Slovacia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Belarus şi altele.

Dl Victor Bodiu, Ministru de Stat şi Dl Eugen Caras, Şef adjunct al Departamentului Integrare Europeană, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova vor veni cu un cuvânt de salut la deschiderea Târgului, pe data de 15 iunie.

Scopul evenimentul este de a contribui la consolidarea Societăţii Civile din Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistreană) prin schimb de experienţă, crearea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile non-guvernamentale din ţările Uniunii Europene şi CSI, precum şi atragerea resurselor financiare pentru iniţiativele comune lansate de participanţii la eveniment.

Programul Târgului de Parteneriat European va include următoarele subiecte: Provocări în promovarea drepturilor omului, libertăţilor fundamentale şi mass-media; Activităţi sociale, tineret activ şi un mediu înconjurător mai curat pentru o Europă mai bună; Integrare Europeană prin Parteneriat Estic: oportunităţi pentru cooperare între ONG-uri.

Pe parcursul evenimentului, participanţii vor avea posibilitatea de a interacţiona cu diverse organizaţii şi donatori pentru a propune proiecte şi activităţi care ar stimula cooperarea, coordonarea şi transferul de cunoştinţe în domeniile lor de activitate.

Deşi, Moldova se află la etapa de tranziţie pro-europeană, există un contact limitat între Organizaţiile Societăţii Civile din Moldova şi cele Europene. Deoarece Societatea Civilă este vitală pentru dezvoltarea sistemului democratic este necasar de a consolida capacităţile acesteia şi de a extinde posibilităţile de schimb de experienţă.

Cooperarea transfrontalieră contribuie la preluarea practicilor pozitive de tranziţie spre democraţie din ţările Europei Centrale şi de Est.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Coordonatorul Târgului de Parteneriat European, Ludmila Malai, la tel. (+373) 68 25 91 81 sau partnershipfair@epd.eu sau Olga Gordila, la tel (+373) 69 06 20 08, sau 449626, crdt@promolex.md

Detalii pe pagina web: www.partnershipfair.eu

Proiect susţinut financiar de către National Endowment for Democracy (NED), The Black Sea Trust for Regional Cooperation, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi).