Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular solicită anularea hotărârii cu privire la înregistrarea grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican

Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular solicită anularea hotărârii nr. 3251 din 04.06.2010 a Comisiei Electorale Centrale cu privire la înregistrarea grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican

9 iunie 2010

La 8 iunie 2010 Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular a înaintat la Curtea de Apel o cerere de chemare în judecată a Comisiei Electorale Centrale prin care solicită anularea hotărârii nr. 3251 din 04.06.2010 cu privire la înregistrarea grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ în subiectul predării disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în învățământul preuniversitar din Republica Moldova.

Prin această acțiune, Grupul de inițiativă pentru Promovarea Statului Secular reiterează importanța respectării principiului constituţional al separării bisericii de stat, caracterul laic al învățământului de stat și dreptul prioritar al părinţilor de a alege sfera de instruire a copiilor, consfințite în Constituţia Republicii Moldova, Legea privind cultele religioase, precum și în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Totodată, pornind de la principiile expuse mai sus, având în vedere Declarația Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular din 7 mai 2010 întru apărarea caracterului laic al învățământului de stat dar mai ales ținând cont de hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 04.06.2010, Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular a prezentat Curții de APEL o serie de argumente privind încălcarea legislației de către Comisia Electorală Centrală în procesul de luare a deciziei privind înregistrarea Grupului de Inițiativă pentru colectarea semnăturilor necesare declarării referendumului. Printre argumentele / neregulile sesizate am menționat următoarele:

  • încălcarea procedurii de asigurare a transparenţei decizionale în adoptarea hotărârii CEC
  • încălcarea procedurii de constituire a grupului de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor
  • încălcarea normelor și principiilor care reglementează desfăşurarea referendumului
  • încălcarea principiului constituţional al separare a bisericii de stat.

Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular consideră cererea sa ca fiind fondată și își exprimă încrederea în faptul că, justiția din Republica Moldova va lua în calcul toate argumentele și circumstanțele invocate iar decizia adoptată va ține cont de interesele cetățenilor și ale statului Republica Moldova. Prima ședință de judecată va avea loc la 10 iunie 2010, ora 11.00 la Curtea de APEL (str. Teilor 4)

Pentru contact, Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular, e-mail: promovarea_statului_secular@yahoo.com.