Organizatiile studentesti s-au expus asuprea proiectului de Lege in domeniul tineret

“Statul trebuie să stimuleze şi susţină funcţionarea structurilor de auto-guvernare ale elevilor şi studenţilor şi includerea acestora în procesul de luare a deciziilor la nivel de instituţie de învăţământ.”

 Anume aceasta își doresc reprezentanții asociațiilor, senatelor și sindicatelor studențești din 8 instituții superioare de învățământ, prezente pe data de 9 iunie în cadrul unei noi runde de consultații asupra proiectului de lege cu privire la tineret.

 În cadrul acelorași dezbateri, reprezentanții organizațiilor studențești au menționat importanța considerării viziunilor și propunerilor lor în cadrul procesului de luare a deciziilor în cadrul instituțiilor de învățământ. În același context s-a subliniat importanța facilitării obținerii studiilor de către tineri și în cadrul diverselor programe de schimb interuniversitare si interstatale. O atenție deosebită în cadrul discuțiilor a fost axată pe ideea indentificării unei structuri associative a tinerilor care să-i reprezinte la nivel național în raporturile sale cu diverse instituții ce lucrează în domeniul de tineret.

 Sper finalul discuțiilor, părțile implicate în proces și-au expus dorința de a beneficia de mai multă informație și instruire în domeniul asociativ de tineret, politici de tineret și mecanisme de lucrul cu tinerii atât la nivel național, cât și practica europeană la acest capitol.

 Consultațiile asupra noului proiect de lege cu privire la tineret, organizate de Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM), fac parte din cadrul proiectului de revizuire și îmbunătățire a legislației în domeniul tineretului demarat de CNTM cu suportul instituțional al Ministerului Tineretului și Sportului, Comisiei Parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și cu suportul financiar al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).