Un atelier în domeniul informării, consultării şi participării cetăţeneşti

Un atelier în domeniul informării, consultării şi participării cetăţeneşti

s-a desfăşurat timp de 7 zile sub egida Centrului „Acces-info”. În cadrul instruirii au luat parte 28 de primari, consilieri, funcţionari din consilii raionale, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale din 14 raioane. Participanţii la atelier au căpătat cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în domeniul transparenţei în procesul decizional, programul incluzînd un şir de aspecte-cheie, inclusiv: legislaţia naţională şi standardele internaţionale ale participării cetăţeneşti; prioritizarea problemelor; crearea şi activitatea parteneriatelor administraţiei publice locale cu societatea civilă; planificarea curentă şi de perspectivă; campanii de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice; geneza conflictelor, arta negocierilor; forme şi metode ale informării, consultării şi participării cetăţeneşti; acumularea şi transferul de bune practici. Cursanţii, repartizaţi în grupuri, au avut prilejul, să pregătească şi să prezinte diverse metode ale participării cetăţeneşti, inclusiv, dezbateri şi audieri publice, ateliere de scenarii, chestionarea cetăţenilor, focus grupuri.

Atelierul a fost organizat în cadrul Proiectului „Asigurarea bunei guvernări prin sporirea participării publice”, componentă a Proiectului „Restabilirea conexiunilor dintre populaţie şi guvernare”,  cu suportul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională şi Fundaţiei „Soros-Moldova” care se va desfăşura timp de 2 ani. Proiectul prevede consolidarea capacităţii administraţiei publice locale, stabilirea unor parteneriate eficiente cu societatea civilă în 14 instituţii-pilot. În rezultatul acumulării bunelor practici vor fi elaborate un şir de ghiduri metodologice şi regulamente, alte instrumente coerente şi eficiente în domeniul informării, consultării şi participării cetăţeneşti. Modelele de succes ale instituţiilor-pilot vor fi diseminate în întreaga ţară.

 

Relaţii: Tel.: 28-13-94, 069167820, e-mail: accesinfo1@yahoo.com