Libertatea Gindirii, Constiintei si Religiei

Tot mai ambitios in ultimul timp se discuta despre religie in presa, autoritati si rolul ei in societate si asupra individului. Iar mai recent noua guvernare isi propune ca religia sa fie predata in scoala. Cu toate ca Moldova este considerata un stat laic unde pluralismul religios ar trebui sa evidentieze diversitatea religioasa putin cunosc cum de fapt stau lucrurile. Desi libertatea de gindire, convingere este un drept consfintit atît in Constitutie, alte legi, mai recent Curtea Europeana s-a expus in cazul Lautsi vs. Italia unde crucifixele trebuie sa fie interzise in scoli atita timp cit nu atenteaza sau perturbeaza punctele de vedere emotional al peroanelor care au o convingere sau o alta religie care nu este intru totul acceptat de majoritari.

Claude Cahn, Consilier resident al ONU pentru Drepturile Omului si Segiu Ostaf, director executiv CReDO si-au propus sa abordeze acest subiect intre tinerii studenti prin intermediul unui club de dezbatere cu exemple si cazuri de analiza ale Curtii Europene pentru Drepturile Omului care s-a desfasurat in incinta Universitatii Libere Internationale din Moldova. Aceasta fiind si o doua discutie din seria discutiilor publice care este parte a proiectului  „PENTRU DIVERSITATE – ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII”  finanţat de Fundaţia Soros Moldova.