Drepturile Copilului, genericul expoziţiilor – concurs de desene realizate de copiii din raionul Cahul

În perioada 17-19 martie anul curent, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din raionul Cahul au fost lansate 6 expoziţii-concurs de desene realizate de copii pe tema Drepturile Copilului. La concurs au participat elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă”, „Mihai Eminescu”, „Ioan Vodă” din or. Cahul, LT „Mihai Eminescu” din satul Crihana Veche, Gimnaziului „Nichita Stănescu” din satul Paşcani şi „Alexei Mateevici” din satul Manta, raionul Cahul. În fiecare instituţie de învăţămînt au fost premiaţi cîte trei participanţi la concurs.

Activitatea realizată este parte componentă a proiectului „Eficientizarea procesului de educaţie a elevilor din raionul Cahul în domeniul Drepturilor Copilului” iniţiat de către Asociaţia Obştească INTECO. 

Scopul proiectului este îmbunătăţirea procesului de predare a Drepturilor copilului în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, din raionul Cahul. Proiectul prevede testarea unor metode noi de predare a Drepturilor Copilului în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din Republica Moldova în cadrul orelor de dirigenţie.

Parteneri ai proiectului sunt: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, Consiliul Raional Cahul, Direcţia Generală Învăţămînt, Cahul, Asociaţia Obştească Pro-Art (or. Cahul), Centrul de Asistenţă Socială şi Protecţie a Drepturilor Copilului din or. Cahul, Asociaţia Obştească „Gaudeamus”din s.Crihana Veche, r. Cahul şi Asociaţia Presei Independente.

Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM).

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi a spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.

 

Asociatia Inteco