Alte trei instituții publice vor coopera cu IDIS „Viitorul”, în cadrul Platformei Naționale pentru Achiziții Publice, pentru realizarea reformei sistemului de achizițiiAlte

Echipa Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul”care implementează proiectul Consolidarea integrității în achizițiile publice” împreună cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (PTF), a avut noi întrevederi cu reprezentanții instituțiilor publice de la Chișinău în vederea consolidării și coordonării eforturilor de cooperare în sensul promovării reformei sistemului de achiziții. Pe 19 octombrie a avut loc întrevederea cu administrația Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS). Pe 23 octombrie, a avut loc întrevederea cu Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova (CCIRM), iar pe 24 octombrie, cu Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Carolina Ungureanu, vicedirectoare IDIS „Viitorul”, a mulțumit conducerilor celor trei instituții pentru deschiderea de a pune în discuție oportunitățile de colaborare și în special crearea unei platforme multi-stakeholderi. Totodată, a explicat scopul proiectului „Consolidarea integrității achizițiilor publice”, a trecut în revistă activitățile desfășurate până acum, dar și a celor care urmează a fi implementate, inclusiv crearea „Platformei Național pentru Achizițiile Publice” (PNAP), pentru care IDIS „Viitorul” a semnat un memorandum de cooperare cu Ministerul Finanțelor.

Carolina Ungureanu a invitat cele trei instituții să devină membri ai Platformei, care va reprezenta un forum național de discuție, un mecanism permanent de comunicare și dialog pentru toți actorii din sectorul achizițiilor publice. În cadrul Platformei, membrii vor avea oportunitatea să abordeze subiecte prioritare, să adopte poziții comune în legătură cu problemele și provocările sistemului de achiziții publice, dar și să formuleze recomandări în vederea depășirii provocărilor discutate.

Gheorghe Gorceag, director CAPCS, a mulțumit pentru inițiativa de a lansa o astfel de Platforma, precizând că instituția pe care o conduce este deschisă de a coopera cu toți actorii din sistem. La fel, a spus că CAPCS are un rol important pentru funcționarea întregului sistem de sănătate din țară, deoarece gestionează anual achiziții în valoare de circa două miliarde de lei, iar acest volum este în creștere de la an la an. La fel, este în extindere și lista de bunuri (medicamente și dispozitive medicale) procurate centralizat de CAPCS pentru cele circa 400 instituții medicale din toată țara.

Mihai Bîlba, vicedirector CCIRM, a menționat că instituția pe care o reprezintă a participat în comitetul privind implementarea sistemului MTender. Totodată, CCI a organizat activități de consolidare a capacităților operatorilor economici privind participarea în achizițiile publice, inclusiv cele desfășurate electronic prin MTender. Mihai Bîlba a mai spus că CCIRM este interesată să participe în activitatea Platformei, întrucât agenții economici au mereu întrebări referitor la procesul de achiziție publică.

La rândul său, Marian Lupu, președinte al CCRM, a menționat că lansarea Platformei este o idee absolut necesară, dar a reiterat că vor exista multe dificultăți în funcționarea ei, întrucât actorii participanți vor veni cu puncte de vedere, uneori chiar interese, diametral opuse. Potrivit lui Marian Lupu, CCRM este deschisă pentru colaborare cu societatea civilă și este interesată ca rapoartele de audit elaborate să fie mai bine analizate și să fie luate măsuri drept urmare a recomandărilor. Marian Lupu a mai subliniat faptul că CCRM acordă o importanță deosebită achizițiilor de valoare mică și consideră că acest subiect ar trebui pus pe agenda discuțiilor din cadrul Platformei. CCRM s-a arătat deschisă să semneze cu IDIS „Viitorul” un acord de cooperare.

Ciorna de regulament privind funcționarea Platformei va fi transmisă spre consultare tuturor celor care sunt de acord să devină membri și să participe activ la activitățile Platformei. Regulamentul va putea fi discutat la prima ședință a Platformei, care va avea loc până la sfârșitul anului.

Pe 16 octombrie 2023, echipa Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul”, a avut primele două întrevederi, cu conducerea Agenției Achiziții Publice (AAP) și cu cea a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) în vederea consolidării și coordonării eforturilor de cooperare în sensul promovării reformei sistemului de achiziții.

---------------------

Proiectul Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.