Grupul de Lucru Public-Privat pentru Fortificarea Presei şi-a reluat activitatea

Asociatia Presei IndependenteLa 11 martie a.c. a avut loc prima şedinţă a noii componenţe a Grupului de Lucru Public-Privat (GLPP) pentru Fortificarea Presei, creat în 2008 în scopul stimulării colaborării şi a parteneriatului între instituţiile de presă şi instituţiile publice care interacţionează cu sectorul mass-media. Din noua componenţă a GLPP fac parte 15 reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernulului, ministerelor Justiţiei, Finanţelor, Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, ai unor agenţii de reglementare şi întreprinderi de stat, precum şi experţi din sectorul asociativ şi din domeniul mass-media. Activitatea grupului se desfăşoară în cadrul proiectului „Fortificarea cadrului legislativ al sectorului mass-media prin grupul de lucru public-privat”, implementat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al Ambasadei SUA în R. Moldova.

În cadrul şedinţei, Grupul de Lucru Public-Privat a examinat Planul de activitate al Guvernului R. Moldova pentru anul 2010 în partea care ţine de liberalizarea spaţiului mediatic, accentuându-se că în planificarea şi elaborarea documentelor strategice care vizează domeniul mass-media este nevoie de o comunicare mai strânsă între guvern şi comisia parlamentară de profil, dar şi o colaborare mai eficientă cu experţii din societatea civilă. Membrii Grupului de Lucru au fost informaţi despre consultările privind unele iniţiative de politici publice în domeniul mass-media, desfăşurate de Asociaţia Presei Independente (API), precum şi despre proiectul „Dezvoltarea audiovizualului în Republica Moldova prin îmbunătăţirea cadrului juridic naţional de reglementare a domeniului”, implementat de Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului R. Moldova şi Asociaţia Presei Electronice APEL.

Examinând demersul unor editori de ziare nemulţumiţi de faptul că de la 1 ianuarie 2010 serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul presei periodice au devenit obiectul impunerii cu o taxă locală de până la 5% din venitul realizat din prestarea acestor servicii, Grupul de Lucru Public-Privat a hotărât să solicite Ministerului Finanţelor, Guvernului şi Parlamentului R. Moldova să excludă din Codul Fiscal modificările operate la sfârşitul anului trecut, în aşa fel încât instituţiile mass-media să nu constituie subiect al impunerii cu taxa locală de plasare/amplasare a publicităţii/reclamei.