Învățământul dual la nivel universitar: o tendință actuală în Republica Moldova și o realitate la ULIMÎn ultimele două decenii, la nivel global și european, se vorbește și se acționează din ce în ce mai hotărât, despre și în direcția implementării învățământului dual. În cadrul Uniunii Europene a fost creat un cadru normativ solid care justifică și facilitează forma duală de învățământ, pornind cu procesul de la Copenhaga din 2002 până la prevederile inițiativei Spațiului European al Educației 2021-2030. Inițiativele și deciziile UE - împărtășite de statele membre, dar și de statele
partenere – prezintă învățământul dual drept modalitate de stimulare a capacității de inserție profesională, de dezvoltare a unei forțe de muncă competente și de consolidare, în ultmă instanță, a economiei.


Învățământul dual este o formă alternativă de studii, în care procesul de învățare se realizează în două categorii de instituții concomitent: la instituția de învățământ, unde este asigurată pregătirea teoretică și la compania-parteneră, unde sunt formate competențele practice. Învățământul dual este un model win-win de colaborare între universitate și companii, implicând trei actori activi care beneficiază din plin de formarea duală: studentul, compania și universitatea.
Studenții – principalii beneficiari ai învățământului dual - dobândesc experiență de lucru în paralel cu procesul de studii, câștigă un salariu și au șanse mari să obțină un loc de muncă, după absolvire, la compania în care s-a produs formarea lor profesională. În Republica Moldova, sistemul instruirii duale s-a aplicat (începând cu 2014) și a fost reglementat, mai întâi, pentru învățământul profesional, prin Legea nr. 110 din 21 aprilie 2022 cu privire la învățământul dual (publicată în Monitorul Oficial din 20.05.2022, nr. 151-157, art. 273). Iar la ora actuală, se depun eforturi în vederea creării unei baze normative pentru învățământul dual la nivel universitar. În acest sens, a fost elaborat un Proiect de lege pentru modificarea Codului Educației, care a trecut primă lectură, în Legislativul RM, la 11 mai 2023.


ULIM-ul este una dintre puținele instituții superioare de învățământ, care implementează modelul de învăţământ dual - în cadrul Programului de Master Diplomație, Securitate, Business și Comunicare. Inițiativa punerii în practică a planului de învățământ ajustat cerințelor formei duale de educație se datorează proiectului „COOPERA – Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine”, cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, în care participă trei instituții de învățământ superior pilotând, cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, forma învățământului dual la ciclul I (licență) și II (Masterat)
de studii.

Pe parcursul primilor ani de realizare a proiectului echipa ULIM, cadre didactice și studenți, s-au familiarizat cu experiența universităților europene în domeniul învățământului dual, inclusiv a celor din Germania, care este considerată „fondatoarea” formei duale de educație. Iar câțiva studenți înscriși la studii de master, la Programul Diplomație, Securitate, Business și Comunicare, își desfășoară cu succes orele practice în cadrul unor companii / think-tankuri prestigioase, unde beneficiază de învățare și formare eficiență la locul de muncă.

Echipa Proiectului COOPERA ULIM

Programul de Master Diplomație, Securitate, Business și Comunicare
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

 

IMG 1160

Articol adaugat de: Peikov Misha