Rolul multilingvismului în societatea moldovenească- puncte de comunicareimage002_copyRepublica Moldova este o ţară polietnică, aşa confirmă rapoartele oficiale ale statului, unde locuiesc peste 120 de etnii, fapt ce ne spune că în Moldova se vorbesc foarte multe limbi. În ultimul timp se observă o recensiune faţă de cunoaşterea mai multor limbi şi chiar mai mult, o atitudine intolerantă şi xenofobă faţă de acei care vorbesc o altă limbă. Deşi pe de altă parte diversitatea şi în special cunoaşterea limbii unui alt popor este o bogăţie culturală atît pentru individ cît şi pentru întreaga societate.

Centrul Naţional al Romilor şi-a propus să evalueze această bogăţie în societate cît şi rîndul tinerilor în special.

Astfel, la data de 16.02.2010 Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Decanatul Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM) a desfăşurat un club de dezbateri  pe tematica “Rolul multilingvismului în societatea moldovenească- puncte de comunicare”, expert/formator fiind dl. Sergiu OSTAF, director executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO).

La acest club de dezbateri au participat peste 30 de tineri romi şi neromi, discuţia fiind axată pe  promovarea diversităţii etnice şi aportul limbii în apropierea de valorile europene ce ţine de respect, cultură, identitate. Acesta fiind unul din cele zece discuţii pe implicarea tinerilor în abordarea lor pentru a promova diversitatea şi a reduce discriminarea. Acestea sînt activităţi parte a proiectului „Pentru diversitate – împotriva discriminării” finanţat de Fundaţia Soros Moldova.

telegram