Patru centre regionale de suport în afaceri contribuie la dezvoltarea economică și socială a Republicii MoldovaPatru ONG-uri, selectate pentru a dezvolta Centre Regionale de Suport în Afaceri, continuă programul de
instruire în domeniul managementul financiar. Instruirile sunt oferite în cadrul proiectului „Valorificăm
potențialul ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica
Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, fiind implementat de către Fundația
Est-Europeană în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul CONTACT.
Lansarea și dezvoltarea afacerilor, în special a unei afaceri sociale, necesită răspunsuri la o serie de
întrebări legate de planificarea afacerilor, printre care: câți bani sunt necesari; cum se calculează suma
inițială de bani necesară pentru afacerea proprie; de unde se poate de obținut cantitatea suficientă de
bani; care sunt sursele posibile de finanțare pentru antreprenorii începători; cum și când se face raportul
financiar.
În cadrul unei sesiuni ample de instruire, răspunsuri la aceste întrebări au aflat 20 de reprezentanți din
cadrul a patru Centre Regionale de Suport în Afaceri, care urmează să ofere asistență și îndrumare
întreprinderilor sociale din Republica Moldova.
Totodată, participanții au fost instruiți privind aspectele financiare și fiscale ale antreprenoriatului social,
organizarea și întreținerea evidenței contabile în cadrul întreprinderilor sociale care-și desfășoară
activitatea în stânga Nistrului, precum și despre cum are loc retribuirea muncii în cadrul gestionării
întreprinderilor sociale.
Iulia Culicenco este una dintre participantele la instruire. În luna martie 2022, Iulia a lansat o afacere
socială în localitatea ei și fiind o începătoare în acest domeniu, a fost interesată să afle mai multe
informații cu privire la managementul financiar în cadrul unei afaceri sociale. „Aveam nevoie să știu ce
trebuie să conțină raportul financiar pentru o afacere sociale și când are loc raportarea, astfel încât să
respect legea ”, spune Iulia.
Programul de consolidare a capacităților Centrelor (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale
Întreprinderilor Sociale va continua în luna noiembrie 2022 cu următoarele subiecte: marketing digital și
comerț electronic.
Informație de context:
Cele patru organizații non-guvernamentale au fost selectate în urma unui apel de propuneri și beneficiază de
finanțare în valoare totală de 180.000 de euro. Astfel, în zona Nord întreprinderile sociale vor beneficia de suport
oferit de către A.O. Centrul de Politici Socio-Economice CONSENS din Sîngerei; în zona Sud – suportul va fi oferit
prin Camera de Comerț și Industrie Cahul; în zona Centru – asistența va fi oferită prin intermediul Camerei de

Comerț și Industrie a municipiului Chișinău, iar în regiunea transnistreană – sprijinul va fi acordat prin Asociația
Antreprenorilor Sociali din Tiraspol. Perioada de implementare a proiectelor finanțate este până în anul 2024.
Proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în
Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și este cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-
Europene, în parteneriat cu Centrul CONTACT și Keystone Moldova.
Scopul proiectului este de a abilita ONG-urile să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale, care să contribuie
la creșterea economică durabilă a comunităților. Totodată, inițiativa urmărește crearea unui ecosistem favorabil
dezvoltării întreprinderilor sociale prin accesul la consultări profesionale la nivel regional și creșterea gradului de
conștientizare despre antreprenoriatul social.

Pentru informații adiționale, accesați www.contact.md sau contactați: Elena Nofit, email:
elena.nofit@gmail.com, tel: 069749924.