Angajații ASEM au participat la Cursul de formare „Asigurarea Calității în Instituțiile de Învățământ Superior conform ISO:9001:2015”, organizat în cadrul proiectului Erasmus+, QFORTE2
În perioada 10-12 ianuarie 2021, angajații ASEM, în scopul creșterii competențelor profesionale și implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității, au participat la cursul de instruire Auditul intern conform ISO:9001:2015 în instituțiile de învățământ superior.” Trainingul este organizat în cadrul proiectului Erasmus+, „Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE”, numar de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, cu obiectivul principal: consolidarea sistemelor de asigurare a calității interne și promovarea unei culturi de dezvoltare și asigurare a calității în universitățile din Republica Moldova.

Cursul a avut scopul de instruire despre modul de conducere a unui audit al sistemului de management al calității (ISO 9001:2015) intr-un mod profesionist.

Participanții au obținut abilități de planificare, conducere și raportare a unui audit intern al sistemului de management al calității, conform cerințelor din ISO:9001:2015; dețin abilități practice necesare pentru a efectua audituri interne eficace conform cerințelor ISO:9001:2015 și pot elabora un program de audit eficace și selecta metodele de audit adecvate.

Elementele de conținut ale trainingului de instruire, au cuprins:

  • Concepte privind sistemul de management al caliții;
  • Elementele definitorii ale ISO:9001:2015;
  • Modelul abordării bazate pe proces al unui sistem de management;
  • Cerințele ISO 9001:2015 pentru auditurile interne;
  • Principiile managementului calității;
  • Beneficiile SMC conform ISO:9001:2015;
  • Domenii de aplicare;
  • Referințe normative;
  • Neconformități și acțiuni corective;
  • Importanța îmbunătățirii continue etc.

Prin implementarea proiectului QFORTE se urmărește implicarea mai activă a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, cât și a altor actori implicați în procesul de dezvoltare a politicilor de asigurare a calității la nivel național. 

Proiectul are drept scop consolidarea sistemelor de asigurare a calității interne și promovarea unei culturi de dezvoltare și asigurare a calității în universitățile din Republica Moldova.

În perioada 15/11/2020 – 14/11/2023 se urmărește realizarea următoarelor obiective:
– Promovarea și consolidarea culturii Asigurării Calității în Moldova și construirea consensului național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare ale învățământului superior în Republica Moldova;
-Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova;
– Îmbunătățirea managementului asigurării calității instituțiilor de învățământ superior din Moldova prin acreditare instituțională internațională;
– Consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Moldova pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității.

Echipa QFORTE ASEM, este compusă din trei grupuri de lucru, în frunte cu dr. Olesea SÎRBU co-coordonatoarea grantului şi dr. Rodica CRUDU –  coordonatoarea instituţională ASEM.

Cursul s-a desfăşurat în format mixt: atât online, câtr şi cu prezenţă fizică. 

Mai multe informații despre proiect, pot fi consultate pe pagina: https://bri.ase.md/enhancement-of-quality-assurance-in-higher-education-system-in-moldova-qforte/  sau  https://qforte.usm.md/.