Progrese, constrângeri și priorități după șapte ani de implementare a Acordului de Asociere cu Uniunea EuropeanăInstitutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic și cu susținerea oferită de Fundația Konrad Adenauer Republica Moldova, a prezentat vineri, 26 noiembrie 2021, în cadrul unui eveniment public, principalele constatări ale Raportului Alternativ „Șapte ani de implementare a Acordului de Asociere UE-Moldova: Progrese. Constrângeri. Priorități”.

În continuare vă propunem câteva dintre principalele intervenții ale vorbitorilor, moderate de Iulian Groza, Director Executiv IPRE.

Excelența Sa, Janis Mazeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova: „Ultimii ani au fost marcați de niște repere istorice în ceea ce ține de relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Acordul de Asociere a avut două repere fundamentale importante – liberalizarea regimului de vize și încheierea Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător, ce au adus în acești șapte ani mai multe beneficii cetățenilor Republicii Moldova. Timp de mai mulți ani, Bruxelles-ul a susținut realizarea reformelor fundamentale în Republica Moldova care să contribuie la un viitor prosper și democratic pentru cetățenii săi. În special, reforma sectorului justiției și lupta cu corupția la diferite niveluri au fost în repetate rânduri solicitate de UE. Mai mult, așteptam ca investigația fraudei bancare să fie continuată, astfel încât infractorii reali să fie aduși în fața justiției și activele să fie recuperate pe cât e posibil. În ceea ce ține de urmărirea penală, aceasta rămâne a fi un test, un punct de reper, care afectează reputația Republicii Moldova pe plan internațional. Uniunea Europeană rămâne în continuare angajată față de cooperarea cu Republica Moldova, axată pe reforme, și cred că aceasta va aduce beneficii tangibile cetățenilor”.

Vladimir Cuc, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene: „Suntem într-o perioadă intensă de relansare a dialogului nostru cu Uniunea Europeană. Lucrăm acum asupra finalizării noii Agende de Asociere UE-Moldova și în abordările noastre cu siguranță ne vom conduce și de tendințele actuale care se întâmplă în interiorul UE, cum ar fi procesele de digitalizare și a politicii de mediu. Asistența UE rămâne un aspect crucial în procesul de reforme din Republica Moldova, pentru menținerea stabilității macro-financiare, dar și pentru ajutorul pentru reforme sectoriale concrete. Pe filiera Parteneriatului Estic noi suntem acum de negociere a declarației și sperăm că viitorul Summit va fi cu adevărat de succes, atât la nivel politic, cât și la cooperarea sectorială”.

Vadim Gumene, Secretar de Stat, Ministerul Economiei: „Discuția de astăzi este foarte importantă în contextul în care în decembrie vom organiza Comitetul de Asociere UE-Moldova în configurația comerț, unde vom trece în revistă realizările Republicii Moldova. Ca obiectiv prioritar, Ministerul Economiei a stabilit implementarea angajamentelor asumate în cadrul DCFTA, inclusiv cele ce țin de comerțul interior pentru a valorifica potențialul Acordului de Asociere în continuare. Și aici mă refer la alinierea la standardele europene, posibilitatea de a exporta produse de origine animalieră, dar și realizarea unei sinergii între toate instituțiile responsabile de implementarea DCFTA. Cu siguranță, avem și unele carențe, dar, cu suportul partenerilor de dezvoltare, inclusiv al UE, vom avansa procesele.”

Adrian Lupușor, Director Executiv, Expert-Grup, Facilitator al Platformei Naționale a FSC a PaE: „Noi am observat că Acordul de Asociere a adus beneficii, atât din punct de vedere a exporturilor, cât și din cea a creșterii economice. Evident că procesul de implementare a Acordului este și o ancoră pentru alte reforme, în special cele care țin de guvernanță. Am văzut în ultimii ani că frecvența șocurilor a crescut și practic crizele au devenit o nouă stare de lucruri și trebuie pe viitor să prevenim aceste probleme, iar cadrul de cooperare cu UE este extrem de important. Aș vrea să accentuez că procesul europenizare a Republicii Moldova depinde foarte mult și de societatea civilă. În acest sens, noi curând vom publica un plan de priorități, care sperăm că va servi bază pentru continuarea dialogului cu Guvernul, cât și cu UE, în vederea avansării procesului de implementare a Acordului de Asociere”.

Sanda Sandu, Coordonator de program, Fundația Konrad Adenauer (KAS): „Unul din obiectivele Fundației KAS este cu siguranță susținerea parcursului de europenizare și integrare europeană a Republicii Moldova, dar și asigurarea implementării Acordului de Asociere. Noi am susținut societatea civilă și partenerii noștri în implementarea proiectelor, care au scopul de avansare a cooperării în cadrul Parteneriatului Estic și de a consolida capacitățile de cercetare. Cred că reprezintă un indicator bun constatările din cadrul Raportului privind progresul calitativ mai înalt a implementării Acordului de Asociere. De asemenea, noi susținem cooperarea mai avansată în domeniul securității, a cooperării polițienești cu UE și încurajăm eforturile privind combaterea corupției, de asigurare a justiției și cele de combatere a spălării banilor”.

Iulian Groza, Director Executiv IPRE: „Pe parcursul celui de-al șaptelea an de implementare a Acordului de Asociere UE – Republica Moldova, se atestă în continuare un progres calitativ în acele domenii și sectoare, care au fost condiționate în cadrul programelor de suport bugetar și de asistență macrofinanciară, oferite de UE. De asemenea, în anul 2021 a crescut încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană, peste 57% din cetățenii Republicii Moldova optând pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Totuși, instabilitatea politică continuă de pe parcursul anului trecut. Au existat mai multe procese politice, care a scăzut din eficiența autorităților. Au existat și alte crize, inclusiv cea legată de pandemie. La parte politică a Acordului, în acest an am observat o reactivizare a dialogului politic dintre UE și RM, lucru care a fost vizibil după alegerile prezidențiale și după numirea unui nou Guvern”.

Stanislav Ghilețchi, Director Executiv Adjunct, IPRE: „În domeniul reformei administrației publice, principala restanță ține de amânarea implementării reformei teritorial-administrative. Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 nu prevede o asemenea măsură de politici. În contextul dat, reprezentanții societății civile și partenerii de dezvoltare trebuie să încurajeze autoritățile naționale ca să inițieze reforma administrației publice locale în termeni proximi, până la următoarele alegeri locale din anul 2023. În domeniul finanțelor publice, în luna aprilie 2021 autoritățile au emis, în premieră, obligațiuni de stat pe șapte ani la o rată anuală a dobânzii fixe de 6,5%. Până la această etapă au fost emise obligațiuni cu durata cuprinsă între doi și cinci ani. Creșterea duratei obligațiunilor de stat ar trebui să ofere mai multă flexibilitate pentru autorități. În sectorul energetic, în luna septembrie 2021, ANRE a aprobat certificarea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Vestmoldtransgaz”, iar începând cu luna octombrie 2021 a fost operaționalizat Gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Totodată, implementarea Pachetului III energetic în domeniul gazelor naturale și energiei electrice nu a fost finalizată. Aceasta a scos în evidență un grad înalt de vulnerabilitate a Republicii Moldova în contextul crizei gazelor naturale din luna octombrie 2021”.

Pentru mai multe detalii Raportul poate fi consultat în Română aici și Engleză aici.

Înregistrarea video a evenimentului public de prezentare a Raportului poate fi urmărită aici.

Raportul IPRE a fost elaborat în cadrul Proiectului IPRE „Monitorizarea implementării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană”, realizat cu susținerea Fundației Konrad Adenauer (KAS).