Programul de studiu și graficul de muncă solicitant - cea mai frecventă cauză ce stă la baza inactivismului civic al tinerilorPe data de 26 noiembrie curent, Centrul pentru Dezvoltare Educațională şi Comunitară (CDEC) a prezentat studiul “Tinerii și cetățenia activă în Moldova” în cadrul proiectului „REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel local”, implementat cu suportul financiar din partea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC).

Prezentul studiu a fost elaborat cu scopul de a stabili nivelul de cetățenie activă al tinerilor, factorii care influențează implicarea tinerilor în soluționarea problemelor comunității, dar și asupra cetățeniei active, identificarea soluțiilor pentru stimularea activismului civic și a democrației participative în rândul tinerilor. La evenimentul online au participat reprezentanți ai centrelor de tineret, consiliilor de elevi, profesori și tineri, atât dintre cei care au participat în cadrul focus-grupurilor, cât și alți tineri interesați de subiect.

2

Autoarele studiului au identificat care sunt impedimentele majore care contribuie la diminuarea interesului tinerilor de a fi activi civici, de a participa cât mai efectiv în procese de luare a deciziilor și de a iniția activități comunitare. Implicarea redusă a tinerilor rezidă în faptul că în mare măsură tinerii sunt încadrați în programe de muncă sau de studii solicitante – au menționat 35,8% din tinerii chestionaţi. Nivelul scăzut de informare a tinerilor reprezintă o altă barieră care limitează participarea tinerilor – cauză menționată de 20,2%, urmat de mentalitatea, reticenţa şi scepticismul oamenilor din localitate faţă de activismul manifestat de tineret – 10,7%. Mai sunt şi bariere psihologice, cum este glosofobia sau teama de a vorbi în spaţii publice, care, potrivit chestionarului, această fobie socială a fost menţionată de fiecare al 9-lea tânăr.

Rezultatele chestionării au arătat că fiecare al 3-lea tânăr consideră accesul la oportunităţi de finanţare, fie şi granturi ca cel mai important lucru, care l-ar motiva să-şi atingă aspiraţiile de cetăţenie activă. Fiecare al 4-lea din cei chestionaţi consideră că „accesul la resurse on-line: cursuri de dezvoltare personală, seminare, ateliere” le-ar permite să-şi manifeste aspiraţiile participative. Totodată şi programele de dezvoltare a competenţelor de specialitate ar putea, dar într-o mai mică măsură, să constituie un stimulent pentru atingerea aspiraţiilor de activism civic, pentru care au optat 21% din cei chestionaţi.

6

Examinând practicile şi experienţa organizaţiilor de tineret, modalităţile de aplicare a voluntariatului, participarea la procesele decizionale din comunitate, capacitatea de a utiliza serviciile publice adresate tinerilor, per ansamblu, relevă capacitatea şi potenţialul tinerilor de a se implica în construcţia unei democraţii participative la nivel local. Printre recomandările propuse se numără: 

--- instruirea specialiștilor din domeniu pentru a motiva prin informare tinerii și familiile acestora despre relevanța și oportunitățile participării civice; 

--- eficientizarea legislației naționale pentru a fi oferite șanse egale tuturor tinerilor de participare la procesul decizional indiferent de sex și vârstă;

--- modificarea programelor școlare existente și introducerea unor noi programe prietenoase tinerilor care ar promova crearea mediilor active bazate pe incluziunea tuturor, responsabilizarea lor în cadrul societății;

--- crearea mecanismelor de stimulare a tinerilor să participe la elaborarea, aprobarea și implementarea deciziilor tinerilor care nu sunt încadrați în învățământul formal;

--- sporirea gradului de informare și diseminare a informației cu privire la diversitatea modalităților de implicare și participare a tinerilor, scopul și posibilele riscuri ale participării lor;

--- altele.

Întru realizarea cercetării au fost identificate diverse grupuri ţintă de tineri din Moldova pentru a asigura o acoperire teritorială naţională şi o diversitate a categoriilor de vârstă a tinerilor. În perioada septembrie-octombrie 2021 a fost realizat un sondaj public online cu un eşantion de peste 700 de respondenţi şi 4 focus-grupuri cu tineri din mai multe raioane ale ţării.

Studiul “Tinerii și cetățenia activă în Moldova” a fost elaborat în cadrul proiectului „REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel local”, implementat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) în cadrul Programului de Granturi 2021 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Opiniile exprimate în această publicaţie nu reprezintă în mod neapărat opinia MEC sau al oricărei alte organizaţii afiliate proiectului.