Lansarea Indexului Sustenabilității OSC-urilor din Republica Moldova pentru anul 2020Sustenabilitatea generală a organizațiilor societății civile (OSC) din Republica Moldova s-a îmbunătățit ușor în anul 2020. Acest lucru a fost dedus în baza Indexului sustenabilității OSC-urilor din Moldova din anul 2020, care a fost prezentat în data de 22 octombrie 2021, în cadrul unei conferințe online.

Indexul Sustenabilității OSC-urilor este un instrument analitic care măsoară progresul sectorului societății civile din regiunile Europa Centrală și de Est și Eurasia. Indexul urmărește evoluția sectorului civil în douăzeci și nouă de țări în ultimii douăzeci și patru de ani. Indexul examinează mediul general propice pentru societatea civilă, cu accent pe cadrul juridic, capacitatea organizațională, sustenabilitate financiară, advocacy, prestarea serviciilor, infrastructură sectorială și imaginea publică a OSC-urilor. Fiecare dimensiune este evaluată pe baza unei scale de șapte puncte, unde 1 indică un nivel foarte avansat de dezvoltare și 7 indică un nivel scăzut de dezvoltare. 

În Republica Moldova, anul 2020 a fost marcat atât de evenimente pozitive cât și negative pentru societatea civilă. Pandemia de COVID-19 a impus OSC-urile să facă față unor provocări fără precedent care au afectat toate aspectele sustenabilității sectoriale.

În pofida numărului mare de provocări și dificultăți, perfecționarea cadrului legislativ cu privire la OSC-uri din anul 2020 și îmbunătățirile din anii trecuți au generat o ușoară creștere a sustenabilității OSC-urilor în anul 2020. Odată cu adoptarea Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, s-a simplificat procedura de înregistrare a OSC-urilor, a fost redus termenul de înregistrare și au fost eliminate taxele de înregistrare. Noile prevederi legislative au implicat schimbări importante și în structura de management a OSC-urilor, fiind exclusă obligativitatea existenței organelor de conducere sau control, cum ar fi consiliile de administrare și comisiile de cenzori.

Numărul de OSC-uri este în continuă creștere. Conform datelor din Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale, în decembrie 2020 erau înregistrate 14 324 de OSC-uri, cu 488 mai multe decât în decembrie 2019. Marea majoritate din OSC-urile înregistrate (78%) sunt asociații obștești, restul 22 la sută includ instituții private, fundații, culte religioase, sindicate, patronate, ziare și reviste nonprofit, reprezentanțe ale organizațiilor internaționale, asociații ale utilizatorilor de apă și altele.

Viabilitatea financiară a OSC-urilor nu s-a modificat semnificativ în anul 2020. Granturile străine în continuare reprezintă principala sursă de finanțare și constituie peste 70 la sută din veniturile anuale ale OSC-urilor înregistrate. Alte surse de venituri includ donațiile din partea persoanelor fizice și juridice, mecanismul 2% și veniturile provenite din activitățile economice. Din cauza pandemiei, un număr mare de OSC-uri au înregistrat un declin al veniturilor în 2020.  

Imaginea OSC-urilor pare să se îmbunătățească încet însă nivelul de încredere a populației în societatea civilă rămâne la un nivel destul de scăzut. Cu toate acestea, conform datelor Barometrului de Opinie Publică din octombrie 2020, OSC-urile se bucură de o mai mare încredere din partea populației comparativ cu alți actori cum ar fi Guvernul (23,2%), sectorul justiției (19%), Parlamentul (15,5%) sau Procuratura Generală (18,5%).

Mai multe detalii privind evoluția sustenabilității OSC-urilor în 2020 puteți găsi în raportul care poate fi accesat aici (versiunea română) și aici (versiunea engleză). Versiunea în limba engleză a raportului regional al Indexului Sustenabilității OSC-urilor pentru Europa Centrală, de Est și Eurasia poate fi accesată aici.

Indexul Sustenabilităţii Organizaţiilor Societăţii Civile pentru Europa Centrală şi de Est şi Eurasia este elaborat de US Agency for International Development (USAID), în parteneriat cu FHI 360, International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) este partenerul local de implementare pentru Republica Moldova.