Monitorul EWM4Moldova: Pilotarea mecanismului de avertizare timpurie a războiului hibridOperațiunile de influență ale Kremlinului, proliferate pe calea manipulărilor și dezinformării în sursele de media de origine și/sau finanțare rusă, pot avea impact imediat și grav asupra mediului social-politic al Republicii Moldova. In cazul concret examinat în acest monitor, impactul observabil a fost în domeniul sănătății și securității publice, care a vizat defăimarea vaccinelor occidentale și vaccinării la general ceea ce a dus la scăderea ratei de vaccinare anume în regiuni vulnerabile la aceste operațiuni de influență.

Aceasta este una din concluziile principale ale Monitorului #EWM4Moldova, care testează mecanismul de avertizare timpurie a „războiului hibrid”, elaborat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).

Exercițiul curent a demonstrat clar că efectele surselor media de origine și/sau finanțare ruse nu sunt doar speculative și nevalabile, iar impactul observat în cadrul cercetării este proxy foarte informativ privind eficiența și efectele manipulărilor și dezinformărilor proliferate de sursele rusești și în domeniul-social politic.

Cadrul temporal ales pentru acest exercițiu a inclus perioada 1 aprilie – 15 mai 2021, incluzând un total de 45 de zile. Totodată, cadrul metodologic a cuprins colectarea și analiza cantitativă a datelor pe dimensiunea a 3 indicatori contextuali, dar și a 11 sub-indicatori, prezentați mai jos în cadrul figurii nr. 1. Procesul de colectare a datelor a inclus (1) revizuirea principalelor resurse și documente publice relevante și (2) analiza știrilor și informațiilor reflectate în 10 entități mass-media, indicate în cadrul figurii nr. 2. Sursele mass-media au fost selectate după profilul și aria geografică a acestora (naționale sau regionale).

Astfel, având în vedere că evoluția crizei pandemice COVID-19 a fost aleasă în calitate de obiect de bază analiză al Monitorului, autorii constată că nu există o corelație directă între distribuirea vaccinurilor la nivel local și dinamica ratei de vaccinare împotriva virusului COVID-19. În condițiile în care distribuția vaccinurilor a fost echitabilă pentru fiecare unitate administrativă, au existat alți factori care au influențat decizia locuitorilor anumitor regiuni de a se imuniza sau nu. Decalajul major între regiuni la capitolul imunizării împotriva virusului COVID-19 reprezintă un risc pentru securitatea națională și poate avea repercusiuni asupra rezilienței sistemului medical.

În același timp, măsurile restrictive aplicate de către autorități în contextul stării de urgență au reușit să reducă dinamica numărului de infectări și decese cauzate de virusul COVID-19. Totuși, numărul mare de contravenții raportate și amenzi aplicate pe parcursul lunii aprilie 2021 denotă lipsa de conformare la restricțiile impuse de către autoritățile publice, inclusiv din cauza aplicării selective de către acestea a normelor în vigoare.

Autorii documentului mai menționează că exercițiul de colectare a datelor a presupus acumularea și sistematizarea acestora din resursele publice de informații. Resursele logistice limitate și timpul restrâns alocat acestui exercițiu nu au permis utilizarea unor surse alternative naționale și/sau internaționale, publice și/sau închise pentru colectarea datelor relevante. Respectiv, a fost dificilă identificarea unor tipare de date relevante și interacțiunea dintre indicatorii analizați. Acest proces analitic a confirmat clar că un exercițiu eficient de avertizare timpurie necesită monitorizarea continuă și pe durată lungă a proceselor social-politice de interes, dar și colectarea datelor de granularitate mică, pentru o reflectare mai precisă a fenomenelor analizate.

Pentru mai multe detalii consultați Monitorului #EWM4Moldova aici.

Reamintim că la 31 mai curent, IPRE a organizat un eveniment unde a prezentat totalizarea a activităților realizate de IPRE pe parcursul ultimului în cadrul proiectului „#EWM4Moldova – Elaborarea unui Mecanism de Alertă Timpurie pentru Contracararea Amenințărilor Hibride”. Pentru mai multe detalii, puteți urmări înregistrarea video a evenimentului pe privesc.eu aici și pe RLIVE aici.

Acest Monitor este publicat în cadrul proiectului „Elaborarea unui mecanism de avertizare timpurie și răspuns eficient împotriva amenințărilor hibride”, implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), elaborat cu susținerea Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.