Concursul ecologic “Reciclează, Imaginează, Creează”

Asociaţia obştească „Eco-Răzeni” şi Primăria comunei Răzeni organizează
CONCURSUL ECOLOGIC „RECICLEAZA, IMAGINEAZA, CREEAZA”
în cadrul proiectului „GATA CU GUNOAIELE” realizat cu suportul financiar al Fondului Ecologic Naţional

Secţiuni şi teme:
- DESEN şi FOTOGRAFIE „Poluarea cu deşeuri”
- ESEU „Impactul deşeurilor asupra mediului înconjurător”
- CONFECŢIONAREA LUCRURILOR PRACTICE DIN DEŞEURI

Condiţii de înscriere:
La concurs pot participa locuitorii comunei Răzeni, indiferent de vîrstă. Desenele trebuie executate pe suport de hîrtie format A4 sau A3. Se pot folosi creionul, acuarela. Fiecare desen trebuie sa aibă pe verso o scurtă descriere a semnificaţiei lui. Fotografiile trebuie să fie executate de autor, de calitate bună şi vor fi prezentate cu o scurtă descriere doar în format electronic prin email sau pe CD/flash. Eseurile pot avea maximum 1000 cuvinte scris manual sau la calculator. Lucrurile confecţionate din deşeuri este recomandabil să aibă utilitate practică.

Informaţii personale:
Lucrările trebuie să fie însoţite obligatoriu de următoarele date:
1. Numele, prenumele, vîrsta, ocupaţia;
2. Numărul de telefon şi adresa de email (dacă există).

Criteriile de evaluare a desenelor şi fotografiilor:
1. Expresia artistică şi originalitatea lucrărilor;
2. Cît de bine este redată tema concursului.

Criterii de evaluare a eseurilor:
1. Să fie argumentate prin utilizarea mai multor exemple concrete;
2. Să fie originale şi creative.

Criterii de evaluare a lucrurilor practice din deşeuri:
1. Lucrările va trebui să conţină 80% deşeuri reciclabile (hîrtie, carton, sticlă, plastic, etc);
2. Se va pune accent pe utilitatea obiectului realizat, inovativitate şi originalitate.

Termen limită:
Lucrările pot fi depuse pînă joi, 8 octombrie 2009 la Centrul de Informare şi Instruire pentru Tineri „Valul III” sau trimise pe adresa ecorazeni@gmail.com

CELE MAI BUNE LUCRĂRI VOR FI PREMIATE!

Totalizarea rezultatelor concursului va fi făcută la 11 octombrie 2009 cînd 50 de participanţi la concurs vor merge în excursie la mănăstirile: Hîncu, Căpriana şi Suruceni. Cheltuielile de transport şi alimentare vor fi suportate de organizatori. Detalii la numărul de telefon: 95146

NU RATA ACEASTĂ OCAZIE, PARTICIPĂ ŞI TU! SUCCES!


Posted: 2009-09-30 06:31:50

Viziteaza blogul