Coaliţia voluntariat şi MTS lucrează asupra avizării finale din partea Guvernului a Legii voluntariatului

În prezent proiectul de lege cu privire la voluntariat este supus avizării din partea Comisiilor parlamentare şi Guvernului. Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat împrună cu Ministerul Tineretului şi Sportului (instituţia guvernamentală responsabilă de prezentul proiect de lege) lucrează asupra redactării proiectului de lege în baza avizelor recepţionate.

Din partea Guvernului, proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost avizat de:

  • Ministerul Economiei – susţine proiectul de lege, prin prisma faptului că “voluntariatul este un proces de acumulare de experienţă, un exerciţiu de bunăvoinţă, de integrare şi coeziune socială”. De asemenea, Ministerul Economiei menţionează că proiectul urmează a fi revizuit din punct de vedere a politicii fiscale pe anul 2010 (aici puteţi vedea Avizele din partea Ministerului Economiei).
  • Ministerul Finanţelor – care, în limita competenţei sale, nu are nici un fel de obiecţii la proiectul de lege (aici puteţi vedea Avizele din partea Ministerului Finanţelor).
  • Ministerul Educaţiei – nu acceptă ca persoanelor care au făcut voluntariat să le fie oferite facilităţi ce ţin de acordarea de credite, cămine sau avantaje în proces de înmatriculare la studii. De asemenea, Ministerul Educaţiei propune de exlus considerea voluntariatului la angajare în sectorul public, deoarece “activităţile de voluntariat nu pot fi considerate ca normă, criteriu sau obligaţie pentru angajare. La baza angajării în sectorul public stau principiile ce ţin de profesionalism, princii bine determinate” (aici puteţi vedea Avizele din partea Ministerului Educaţiei).
  • Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – care propune o nouă definiţii a activităţii de voluntariat şi mai adaugă cîteva componente pe care ar trebui să le conţină registrul de evidenţă a voluntarilor. MPSF consideră oportun lărgirea atribuţiilor sale în domeniul voluntariat pentru “persoanele aflate în situaţii de dificultate”, pentru a nu exclude categoriile familiilor cu copii şi copiii aflaţi în dificultate (aici puteţi vedea Avizele din partea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei).
  • Ministerul Sănătăţii – aduce anumite modificăîri tehnice la proiectul de lege şi propune comasarea Art. 11 din alineatul (1) ce ţine de responsabilităîţile pe care le au în domenbiul voluntairat MTS; Ministerul Educaţiei şi MPSF (aici puteţi vedea Avizele din partea Ministerului Sănătăţii).
  • Ministerul Justiţiei – propune comsarea / excluderea a mai multor articole din proiectul de lege, consideră că stipularea în Legea voluntariatului a formei Contractului de voluntariat este inutilă, deoarece “se regăseşte în Codul civil”. De asemenea, Ministerul Justiţiei este de părerea că aprobarea de către Guvern a unui formular al contractului de voluntariat sau al unui Regulament-tip cu privire la activitatea de voluntariat nu este necesară (aici puteţi vedeaAvizele din partea Ministerului Justiţiei).
  • Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – consideră pe deplin justificată necesitatea promovării proiectului, fapt condiţionat şi de standardele internaţionale în domeniu şi de precedentele de reglementare ale altor state. CCCEC menţionează că prevederile proiectului de lege au valoare de principiu şi care pentru a putea fi implementate necesită a fi completate cu precizări suplimentare. CCEC mai consideră necesară modificarea prevederilor Art. 11 astfel încât politicile de promovare a voluntariatului, eventual secţionate după criteriul segmentului de populaţie vizat, să fie unice, fiind adoptate de către Guvern. De asemenea, CCEC propune a se analiza posibilitatea referinţei suplimentare la voluntariatul pe termen lung şi menţionarea formelor obligatorii de publicitate a ofetelor de voluntariat, cum ar fi pagina web, ziarele de importanţă naţională sau locală, posturi TV, radio locale şi naţionale (aici puteţi vedea Avizele din partea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei).

După finisarea tabelului de divergenţe (în care vor fi incluse toate avizele recepţionate şi motivate dacă au fost sau nu acestea acceptate), Ministerul Tineretului şi Sportului urmează să expedieze proiectul de lege cu privire la voluntariat Cancelariei de Stat a Guvernului.

Proiectul de lege cu privire la volutnariat urmează a fi avizat şi de către Comisiile parlamentare, după care va fi discutat în cadrul Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media. Dacă va fi aprobat în Comisia de profil, proiectul de lege cu privire la voluntariat, va fi înaintat spre dezbatere plenului Parlamentului.

Asociaţia “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), în calitate de Secretasriat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat Vă va ţine la curent cu paşii procesului de aprobare şi implementare a Legii voluntariatului.

Procesul de aprobare şi implementare a proiectului de lege cu privire la voluntariat este susţinut de Fundaţia Soros – Moldova, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională şi Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău în cadrul Proiectelor “Advocacy pentru promovarea şi implementarea legii cu privire la voluntairat I şi II”.

Sursa:
Blogul TDV.