Asociaţia pentru Politică Externă (APE) din Moldova realizează proiectul "Republica Moldova-UE: preluarea experienţei de integrare europeană a noilor state membre"

Asociaţia pentru Politică Externă (APE) din Moldova realizează proiectul „Republica Moldova-UE: preluarea experienţei de integrare europeană a noilor state membre”, implementat cu susţinerea financiară a Programului Iniţiative Europene a Fundaţiei Soros-Moldova şi sprijinul Ambasadei Cehiei din Moldova.

În cadrul acestui proiect APE organizează un şir de vizite la Chişinau a foştilor negociatori-şefi cu UE din noile state membre în vederea facilitării inţelegerii şi preluării de către Moldova a experienţei şi bunelor practici acumulate de noii membri în procesul de integrare europeană. Pe parcursul vizitelor invitaţii europeni îşi vor impărtaşi experienţa şi vor avea schimburi de opinii cu mai multe grupuri-ţintă : factori de decizie, diplomaţi, funcţionari ai diverselor structuri guvernamentale, analişti politici, jurnalişti, profesori unversitari, studenţi etc.

Următorul expert invitat de APE în cadrul proiectului şi care va veni la Chişinău în perioada 13-16 ianuarie 2009 este dl Pavel Telicka, ex-Negociator Şef al Cehiei cu UE, primul Comisar European Ceh în cabinetul Prodi. În acest context, vor fi organizate o serie de înîlniri şi discuţii cu înalţi oficiali, coordonatori europeni din ministere şi lideri ai societăţii civile, formatori de opinie, alţi experţi naţionali în afaceri europene.

Chiar dacă pespectiva europeană a Republicii Moldova încă nu este confirmată formal de către Bruxelles, experienţa noilor State Membre, în speţă a Cehiei, şi personală acumulată în procesul de negocieri cu UE este de maximă relevanţă si interes.

Asemenea vizite sînt menite să ajute la promovarea unei înţelegeri mai bune a complexităţii procesului de integrare europeană şi calea specifică spre UE si modernizare pe care au urmat-o noile State Membre, în acest caz al Cehiei şi va contribui la consolidarea opţiunii europene a Moldovei.

Anterior, au fost organizate vizitele în Moldova a ex-negociatorilor cu UE din Polonia, România, Ungaria, Letonia, Lituania, Slovacia.

APE