Declaraţie-apel împotriva discriminării electorale

Asociaţia Civică Hyde Park face apel către clasa politică din Republica Moldova să modifice rezonabil Codul Electoral, ţinînd cont de drepturile tuturor cetăţenilor, nu doar a celor afiliaţi politic.

Probabil acest stat este singurul care nu are şi nu a avut pe durata istoriei sale de 18 ani deputaţi independenţi în legislativele care au fost alese liber. Şi asta nu pentru că ar fi interzis de legislaţia electorală, ci pentru că s-au creat mereu condiţii inegale pentru cetăţenii – membri de partid şi cei neafiliaţi politic, care vor să se implice în adoptarea deciziilor la nivel local sau central.

Dreptul constituţional de a fi ales îl au toţi cetăţenii cu drept de vot, dar acest drept este compromis de prevederile legilor electorale, care-i discriminează pe concurenţii neafiliaţi politic. Acest cadru discriminator a fost elaborat şi pus în practică de nişte membri de partide, dintre cele care s-au perindat la putere, dar, se pare, dacă am aduna pe toţi membrii din toate partidele, chiar şi pe cele-fantomă, cu membri fictivi sau furaţi ilegal de la alte formaţiuni politice, am avea o minoritate de cîteva procente de populaţie, care au creat un sistem ce-i favorizează tot pe ei, condamnînd la discriminare sau afiliere politică forţată pe ceilalţi, majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova. Despre asta ne vorbesc rezultatele sondajelor de opinie, care relevă interesul scăzut al cetăţenilor pentru implicarea în viaţa politică, teama populaţiei din RM de a se asocia, încrederea scăzută în instituţiile statului, în formaţiunile politicie.

Ştim că acum se elaborează proeicte de modificare a Codului Electoral, a Constituţiei, de aceea adresăm acest apel partidelor aflate la guvernare, opoziţiei parlamentare şi formaţiunilor politice care vor aspira la alegerile generale următoare să intre în legislativ: NU DISCRIMINAŢI, asiguraţi tuturor cetăţenilor dreptul egal de a fi ales!

În acest sens atragem atenţia asupra pragului electoral enorm impus candidaţilor independenţi, acesta nu a fost atins pînă acum de niciunul dintre candidaţi şi credem că ar trebui coborît la 1%, atît pentru partide, cît şi pentru candidaţii independenţi, astfel ca şi partidul care acumulează doar un procent să aibă un reprezentant în forul legislativ, dar şi cetăţeanul neafiliat, care a putut convinge unu la sută dintre alegătorii care merg la vot, să-i poată reprezenta în parlament pe bună dreptate.

Mai credem că necesarul de 2000 de semnături de susţinere pentru candidaţii independenţi este, la fel, foarte mare, e aproape jumătate din necesarul de membri pentru înregistrarea unui partid, dar formaţiunea politică poate delega 101 candidaţi, pe cînd cetăţeanul independent trebuie să colecteze cel puţin 2000 de adeziuni pentru o singură candidatură. În plus, această barieră birocratică lezează flagrant şi dreptul cetăţeanului de a avea o campanie electorală de promovare a candidaturii sale: în timp ce partidele înregistrate în cursă pot începe imediat campania, independeţii abia trebuie să înceapă colectarea autografelor şi a datelor de buletin de la susţinători. Considerăm că este necesară limitarea numărului de susţinători la 100-250 şi/sau permisiunea de a completa listele de subscripţie în toată perioada dintre alegeri, adică pînă la 4 ani.

Mai credem că trebuie clarificat în sfîrşit şi necesarul de semnături pentru iniţierea de referendumuri. Dreptul constituţional al cetăţenilor de a iniţia şi participa la plebiscituri nu trebuie compromis, aşa cum se reuşeşte acum prin impunerea de condiţii irealizabile celor care iniţiază un referendum. Credem că 50 sau maximul 100 de mii de cetăţeni ar putea impune parlamentul şi/sau guvernul să organizeze sondaje naţionale pe chestiuni dilematice.

Amintim că Hyde Park a mai reclamat în trecut discriminarea independenţilor, dar guvernarea de atunci a ignorat semnalele noastre, sperăm că actuala coaliţie de guvernămînt va fi mai receptivă.

În acelaşi context informăm publicul, societatea civilă şi clasa politică despre demersul Hyde Park din aprilie 2009, prin care ceream să fie instituit prin lege un plafon electoral (eventual 33%), ca niciun partid să nu poată avea mai mult o treime sau jumatate din pîrghiele puterii, ca să excludem astfel riscul încă proeminent de instituire a dictaturii. Propunem celor interesaţi să găsească demersurile noastre în arhiva sitului Curaj.Net şi să le subsemneze sau ia în consideraţie pentru acţiunile, delaraţiile lor ulterioare.

Parascovia Topada,

preşedinte ACI HP

parascovia.topada@gmail.com

069813106