Elevii și angajații Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Șoldănești vor beneficia de condiții mai bune de muncă și studii cu suportul Uniunii Europene1Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat astăzi, 28 ianuarie 2020, deschiderea ofertelor în cadrul licitației „Lucrări de sporire a eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Alexei Mateevici" din or. Șoldănești", cu finanțare din sursele Uniunii Europene.

Procedura de deschidere a ofertelor a fost transmise on-line pe pagina de facebook a ADR Centru.

Pentru executarea lucrărilor de sporire a eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Alexei Mateevici" din or. Șoldănești au fost depuse 4 oferte. Procedurile de achiziții publice se desfășoară conform Regulamentului GIZ în domeniul Achizițiilor Publice.

Astfel,  urmează procesul de evaluare a fiecărei oferte, de către comisia de evaluare care își începe activitatea din data de 01 februarie curent. În baza raportului de evaluare se va desemna antreprenorul care va executa lucrările de sporire a eficienței energetice a clădirii liceului conform cerințelor de proiect.

În urma realizării proiectului investițional, 71 de angajați și 559 de elevi ai Liceului Teoretic 'Alexei Mateevici' vor beneficia de condiții mai bune de muncă și studii, consumul anual normat de energie în liceu va fi redus cu 970 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2 reduse cu 200 tone.

Proiectul investițional din domeniul Eficiență Energetică este finanțat de Uniunea Europeană prin proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

Detalii pe www.adrcentru.md