Masa Rotundă: Biserica şi Cultura Politică în Republica Moldova

bisericaLa 23 decembrie 2009, în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei s-a desfăşurat Masa Rotundă cu genericul „Biserica şi Cultura Politică în Republica Moldova”, la care au participat reprezentanţi ai Bisericii, societăţii civile, mass-media şi ai mediului academic.

Activitatea a urmărit scopul de a identifica problemele interacţiunii dintre Biserică şi Stat în cadrul formării culturii politice în Republica Moldova şi a avut drept obiective majore:

- evaluarea factorului ortodox pentru identitatea şi securitatea Republicii Moldova;

- evaluarea compatibilităţii juridice între legislaţia naţională a Republicii Moldova şi canoanele Bisericii Ortodoxe în contextul respectării principiului libertăţii conştiinţei.

Lucrările mesei rotunde s-au desfăşurat în cadrul a două panele: Istoricul procesului politic şi rolul Bisericii în perioada 1990 – 2009 şi Limitele canonice şi reglementarea juridică a conlucrării dintre Stat  şi Biserică.

În cadrul dezbaterilor au fost formulate anumite probleme ale culturii politice moldoveneşti în contextul misiunii soteriologice a Bisericii, diverse modalităţi de abordare a acestor probleme în vederea oferirii de soluţii pertinente pentru soluţionarea lor, precum şi ale reglementărilor juridice vizînd relaţiile dintre Biserică şi Stat în spiritul respectării principiului libertăţii conştiinţei. Prin aceste dezbateri s-a urmărit scopul identificării problemelor cu care se confruntă societatea atît în persoana actorilor politici, a cetăţenilor în calitatea lor de alegatori şi în cea de creştini, precum şi Biserica, în calitatea ei de instituţie divino-umana.

 

Organizatorii evenimentului: Academia de Studii Economice a Moldovei, Fundaţia PRISA şi Soborul Creştinilor Ortodocşi din Moldova