Colaborare interinstituţională în domeniul angajării tinerilor în cîmpul muncii

Vineri, 18 decembrie 2009, la Chişinău a avut loc conferiţa de totalizare a proiectului „Eforturi comunitare interinstituţionale pentru angajarea tinerilor în cîmpul muncii”, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi implementat de Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” în parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale, România şi CMC Graduate School of Business, Republica Cehă.

La conferinţă au participat reprezentaţi ai societăţii civile şi instituţiilor publice din Republica Cehă, România, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Republica Moldova.

Scopul conferinţei l-a constituit sintetizarea bunelor practici identificate pe parcursul vizitelor de studiu efectuate în cele trei ţări şi elaborarea recomandărilor pentru îmbuntăţirea sistemului de formare profesională conform cerinţelor pieţii muncii şi serviciilor de plasare în cîmpul muncii a tinerilor.

Ion Cebanu, Ministrul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, a apreciat eforturile organizaţiilor de tineret, în special a Centrelor de Resurse pentru Tineret din Moldova, care dezvoltă servicii sociale pentru tineri, menţionînd că dezvoltarea businessului mic şi mijlociu de către tineri constiuie una din priorităţile noului minister.

De asemenea, consideră oportune schimburile de experienţă între profesioniştii care lucrează în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării professionale deoarece acestea contribuie la identificarea metodelor şi instrumentelor de reducere a şomajului şi sporirea integrării professionale a tinerilor din Republica Moldova.

Astfel, experţii din cele trei ţări au formulat un şir de recomandări menite să sporească calitatea serviciilor oferite în domeniul ocupării forţei de muncă:

  • Dezvoltarea unui sistem modernizat de informare şi analizare pentru a facilita corelarea flexibilă bazată pe cerere dintre şomeri, posturile valabile de muncă şi posibilităţile de instruire;
  • Crearea unui sistem operaţional pentru transferul continuu de informaţie referitoare la necesităţile şi cererile de pe piaţa muncii spre sistemul de instruire profesională;
  • Dezvoltarea şi instituţionalizarea sistemului de ghidare în carieră şi orientare profesională;
  • Elaborarea standardelor pentru un sistem de instruire modulară în domeniul instruirii profesionale secundare şi continue;
  • Furnizarea unui suport sistematic potenţialilor antreprenori prin intermediul sistemului de instruire profesională;
  • Facilitarea dialogului social dintre sistemul de instruire profesională, autorităţile publice centrale şi locale şi partenerii sociali.


La finalul conferinţei a fost creată Reţeaua de comunicare şi cooperare pe termen lung între profesioniştii din domeniul ocupării forţei de muncă din Republica Cehă, România şi Republica Moldova.

Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia”
Republica Moldova, or. Ungheni
Str. Lacului 3
Telefon: (0236) 3 36 84
Fax: (0236) 3 36 84
E-mail: faclia_un@yahoo.com
WEB: www.faclia.md