Un grup de ONG-uri solicită premierului informare corectă și transparentă asupra activităților autorităților publice centrale

Un grup format din 13 organizații neguvernamentale solicită premierului Filat informare corectă și transparență asupra activităților publice centrale. Astfel, potrivit scrisorii deschise dată publicității, ONG-urile solicită crearea unui mecanism complex de informare corectă şi obiectivă de către canalele media publice,  publicarea cauzelor care au provocat adâncirea crizei economice şi creşterea deficitului bugetar în anul 2009, diversificarea mijloacelor şi metodelor de transmitere a informaţiei cu caracter public de la autorităţi către cetăţeni, dar și respectarea şi implementarea efectivă a Legii transparenţei decizionale.

Grupul de ONG-uri apreciază pozitiv progresele înregistrate de Guvernul Republicii Moldova în perioada septembrie-decembrie 2009 și își exprimă încrederea că realizând aceste acţiuni, vor fi create premisele necesare stabilirii unui sistem cu adevărat democratic şi transparent, responsabil şi deschis către nevoile şi interesele cetăţeanului.

Vedeți mai jos cele 6 solicitări ale ONG-urilor:

  1. Crearea unui mecanism complex de informare corectă şi obiectivă de către canalele media publice asupra activităţilor derulate de autorităţile publice centrale. În acest sens, solicităm soluţionarea problemelor legate de politizarea audiovizualului public.
  2. Informarea obiectivă şi sensibilizarea întregii societăţi despre situaţia complicată din economie şi asupra cauzelor care au provocat adâncirea crizei economice şi creşterea deficitului bugetar în anul 2009.
  3. Diversificarea mijloacelor şi metodelor de transmitere a informaţiei cu caracter public de la autorităţi către cetăţeni. Aceasta poate fi realizat prin implicarea sectorului asociativ în procesul de informare a societăţii şi  promovare valorilor democratice, inclusiv prin oferirea în mod gratuit pentru ONG-uri a domeniului  .md, după exemplul unor ţări europene.
  4. Respectarea şi implementarea efectivă a Legii transparenţei decizionale nr. 239-XVI din 13.11.2008, inclusiv prin îmbunătăţirea/actualizarea permanentă a conţinutului şi calităţii paginilor web ale ministerelor de resort, agenţiilor guvernamentale.
  5. Crearea şi dezvoltarea unei platforme stabile de cooperare/consultare a autorităţilor publice centrale cu societatea civilă în implementarea politicilor publice, după exemplul ţărilor cu o democraţie avansată.
  6. Acordarea  ONG-urilor a unor stimulente suplimentare (adoptarea legii de 2%, reformarea legislaţiei privind sponsorizarea şi filantropie, oferirea de comenzi sociale din partea statului) cu scopul dezvoltării societăţii civile şi intensificării dialogului autorităţi publice-ONG-uri.

Lista organizaţiilor semnatare pentru susţinerea iniţiativei de informarea corectă şi transparentă a societăţii asupra activităţilor derulate de autorităţile publice centrale

1. Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice
2. Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Infromaţie şi Instruire din Republica Moldova
3. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
4. Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova
5. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
6. Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat”
7. Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă
8. Centrul de Suport al Businessului Ungheni
9. INTECO
10. Consult-Nord
11. UTR „Tărnă Rom”
12. Gender-Centru
13. Caritas Moldova

UNIMEDIA precizează că acţiunile enumerate se regăsesc în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, 2009-2013.

Sursa: UNIMEDIA