CPEDAE a admis plîngerea depusă de IDOM și a constatat discriminarea copiilor în acces la educația timpurie

image 2020 02 18 23668875 41 gradinita

 

,,Orice copil de vârstă preșcolară are dreptul la educație timpurie, indiferent de statutul social și de posibilitățile sau resursele financiare de care dispun părinții, astfel Decizia de reluare a procesului educațional doar în instituțiile private nu are o justificare obiectivă și rezonabilă, fiind una discriminatorie”.

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a lansat în luna aprilie 2020 un CENTRU DE CRIZĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL COVID-19 cu scopul de a asigura respectarea drepturilor omului în perioada situației excepționale declarate. Proiectul este implementat de IDOM, finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene și cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Circumstanțele cazului:

La data de 15.08.2020 Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică  (CNESP) prin Hotârârea nr.25 a decis:

  1. Prin derogare de la punctul 3.5. din Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a CNESP, se admite reluarea, din data de 17 august 2020, a procesului educațional în cadrul instituțiilor de educație timpurie private, în cazul corespunderii condițiilor de desfășurare a activității instituției cu prevederile Instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei Covid-19, precum și în cazul coordonării cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituției de educație timpurie.

Analizînd conținutul Hotârîrii CNESP nr.25 din 15.08.2020, IDOM consideră că decizia autorităților prin care se permite reluarea procesului educațional doar în cadrul instituțiilor de educație timpurie private este discriminatorie pe criteriul de statut social deoarece:

  • Orice copil de vîrstă preșcolară are dreptul la educație timpurie indiferent de statutul social și de posibilitățile sau resursele financiare de care dispun părinții. Hotârârea CNESP este discriminatorie deoarece nu toți părinții din Republica Moldova își pot permite achitarea taxelor de frecventare a grădinițelor private, a căror cuantum variază de la 4000-6000 lei per copil.

În situația în care într-o familie sunt mai mulți copii de vîrstă preșcolară pentru mulți dintre părinți devine practic imposibil achitarea taxelor de frecventare a grădiniței private.

Astfel, prin Hotârârea CNESP din 15.08.2020 autoritățile publice restricționează în cel mai direct mod dreptul la educație timpurie al unui număr impunător de copii a căror părinți nu-și permit financiar acoperirea cheltuielilor de achitare a taxelor pentru frecventarea instituțiilor private.

  • Nu a fost prezentată nici o informație, nici un studiu, nici o justificare rezonabilă care ar explica rezonabilitatea reluării doar a activității instituțiilor de educație timpurie private. Astfel, nu este clar ce criterii nu îndeplinesc instituțiile publice pentru a fi eligibile pentru reluarea activității.
  • În localitățile rurale practic nu sunt instituții de educație timpurie private, prin urmare acest serviciu este inaccesibil chiar și contra plată.

La data de 17.08.2020IDOM a depus o sesizare la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității prin care a solicitat constatarea în acțiunile reclamaților (Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale al RM; Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică) discriminarea directă pe criteriul de statut social al părinților în accesarea serviciilor de educație timpurie publice de către copii de vîrstă preșcolară, precum și de a obliga reclamații să modifice cadrul legal care discriminează persoanele pe criteriul de statut social.

Analizând în complex drepturile copiilor la educație și obligația statului de a crea condiții adecvate pentru ca aceștia să își facă studiile într-un mediu sigur și integru, Consiliul concluzionează că nu a fost asigurată proporționalitatea măsurii restrictive adoptate cu scopul urmărit, șă anume acela de a crea un mediu sigur copiilor. Or, statul trebuie să depună toată diligența pentru a oferi un sistem public, gratuit de învățământ la fel de sigur din punct de vedere al sănătății ca și cel din mediul privat.

În calitate de criteriu protejat, Consiliul reține averea – sau situația financiară a părinților copiilor de vârstă preșcolară, susținând că oportunitatea de a frecventa instituțiile de educație timpurie private depinde direct de posibilitățile financiare ale părinților copiilor de vârstă preșcolară.

Prin Decizia din 23 octombrie 2020, CPEDAE a admis Plîngerea depusă de IDOM și a decis că faptele constatate reprezintă discriminarea copiilor în acces la educația timpurie.

 

Cauza a fost resprezentată de către Olesea Doronceanu – avocată în cadrul IDOM.